Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.11  De som har åpenbart disse vitnesbyrdene

Disse åndelige vitnesbyrdene ble formidlet til oss gjennom to utvalgte personer, én i himmelen og én her på Jorden. Dr Sang Hun Lee, som ved sin død gikk til den åndelige verden i 1997, er best kjent for sin kritikk av og motforslag til marxisme-leninismen under den kalde krigen. Dr Lee var en utrettelig foredragsholder og underviste utallige ateister og troende fra forskjellige religioner. Yeong Soon Kim har evnen til å både høre og se åndelig. Hun er således i stand til å skrive ned det dr Lee kommuniserer fra den åndelige verden.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net