Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.12  De hellige i himmelen kaller oss

Hebreerbrevet beskriver de hellige fra Det gamle testamentes tidsalder som ”en sky av vitner” i himmelen. De omgir kristne på Jorden og oppmuntrer dem til ”å holde ut i det løp som er lagt opp for oss” (Heb 12,1). Dette er basert på prinsippet at de hellige i himmelen ikke skal ”nå fullendelsen uten oss” (Heb 11,39-40). På samme måte kaller de hellige oss i dag og beskriver den nåværende situasjonen slik de i himmelen opplever den. De ber oss inntrengende om å gjøre vår del, slik at vi sammen med dem skal få se begynnelsen på Guds rike, i himmelen og på Jorden.

Utgitt av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet i samarbeid med kristne akademikere, pastorer og teologer, mars 2002.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net