Index  |  budskap 7. april 2001
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre


25. des. 2001

3.1.2  Konfutsianismen


Konfutse og 12 andre representanter, samt 3 andre

Konfutse: ”De 120 som representerer konfutsianismen, lover å akseptere Enhetsprinsippene som sannhet og tro på, tjene og støtte pastor Sun Myung Moon som Frelser og Messias i Det fullførte testamentes tidsalder.” (19. desember 2001)

1.Jan Keng (som demonstrerte en enestående dydighet): "Jeg avlegger ed på at jeg, basert på min læremester Konfutse sin beslutning, alltid skal akseptere Enhetsprinsippene som sannhet, og samtidig tjene og støtte pastor Sun Myung Moon som Sann forelder."
2.Tzu-lu (som utviklet tradisjonell kinesisk politisk teori): "Jeg vil lojalt følge veien som min læremester, Konfutse, tar."
3.Min Tzu-chi'en (som demonstrerte en enestående dydighet): "På samme måte som jeg har fulgt den store Konfutse hele mitt liv, vil jeg stole på hans valg og følge veien han nå har tatt. Pastor Sun Myung Moon, Sanne foreldre, Jeg vil ta samme vei som min læremester. Det lover jeg."
4.Tsai Yu (sammen med Tzu-kung, kjent for sine taleferdigheter): "Pastor Sun Myung Moon! Menneskehetens Sanne foreldre! Jeg følger min læremester Konfutse og lover å akseptere fullt ut det menneskehetens Sanne foreldre vil."
5.Jan Ch'iu (som var en dyktig politiker, men også hadde mange andre egenskaper): "Jeg roper hurra for pastor Sun Myung Moon! Jeg roper hurra for menneskehetens Sanne foreldre! Jeg roper hurra for Frelseren og Messias! Jeg, Jan Ch'iu, avlegger mitt løfte: Jeg skal tro på og følge den nye tidsalders Frelser, som er Kristi annet komme. Jeg skal fortsette på denne veien sammen med den store Konfutse."
6.Jan Yung (berømt for sin menneskekjærlighet, store gavmildhet og dydighet): "Jeg skal følge veien min læremester Konfutse har tatt."
7.Yen Hui (Konfutse sin favorittdisippel; var enestående flittig og dydig): "Hittil har min læremester Konfutse lært oss disipler hvordan vi skal gå fram for å tilegne oss dydighet og følge den sanne vei en lærd mann må ta. Idet jeg nå har vært vitne til at pastor Sun Myung Moon har veiledet min læremester fram til den sanne, korrekte vei, lover jeg, Yen Hui, å tro på, tjene og støtte pastor Sun Myung Moon også."
8.Tzu-kung (En fremragende diplomat og politisk leder under No- og Wui-dynastiene i det gamle Kina): "Jeg, Tzu-kung, er overbevist om at Enhetsprinsippene er et imponerende uttrykk for sannheten, som kan bevege alle mennesker dypt i deres sjel. Derfor skal jeg utruste meg med Enhetsprinsippene og veilede konfutsianister til en ny og revolusjonerende vei. Og fordi vår læremester Konfutse er kommet for å frelse våre sjeler, er jeg fast bestemt på å bli del av fortroppene i Enhetsbevegelsen, sammen med ham."
9.Tzu-hsia (Berømt for sine kampevner og for å være en dyktig forfatter):"På samme måte som min læremester Konfutse ydmykt har akseptert og godkjent dette som den rene sannhet, lover jeg, Tzu-hsia, også lydig å følge veien som pastor Sun Myung Moon vil vi skal gå."
10.Tzu-yu (En fremragende forfatter, som skapte en innflytelsesrik retning i epoken med borgerkrig): "Ettersom dette er veien min læremester Konfutse har valgt, skal også jeg, Tzu-yu, investere meg på denne veien med en lidenskap som aldri skal slukne."
11.Tseng Tzu (Skrev ledende teorier om hva slags fromhet (pietet) sømmer seg for en sønn/datter, om selvforbedring og menneskekjærlighet i konfutsianismen. Kompilerte "Ta Hsüeh" (Den store lære), en av de sju kinesiske klassikere): "Jeg er overbevist om at Enhetsprinsippene er en teori som kan frelse hele menneskeheten, og som overgår læren, dydene og skriftene til min læremester Konfutse. Sammen med min læremester er jeg fast bestemt på å sette meg inn i hva Enhetsprinsippene lærer og pastor Sun Myung Moon sin veiledning."
12.Yu Tzu (En talsmann for hva slags fromhet (pietet) sømmer seg for en sønn/datter): "Jeg ble dypt beveget og inspirert da det gikk opp for meg at Gud, Skaperen av hele universet og mennesket, er menneskehetens Forelder. Jeg har respekt for pastor Sun Myung Moon, som har åpenbart slikt et enestående uttrykk for sannheten. Jeg er takknemlig for min læremester sin lojalitet og modige beslutning. Jeg vil gjerne veilede alle konfutsianister til dette uttrykket for sannheten."
13.Tzu-chang (En talsmann for lojalitet mot og tillit til ens konge eller fyrste): "Selv om jeg bare er et menneske, har jeg funnet den rene sannhet. Derfor er jeg overbevist om at å være lojal vil si å følge uten å skifte mening, selv om man går gjennom lidelse og vansker. Så jeg lover pastor Sun Myung Moon å ta del i min læremesters lidelse og gleder ved å gå denne veien."
14.Mengzi (Konfutsianismens "annen vise" [læremester]. Lærte om det guddommelige ved menneskets karakteregenskaper): "Hvis vår forelder er Gud, er det naturlig å tjene og støtte Gud. Derfor lover jeg at jeg vil tjene og støtte pastor Sun Myung Moon med en lidenskap som skal aldri ta slutt. Det finnes ikke noe høyere uttrykk for sannheten enn dette."
15.Hsun Tzu (Xunzi) (Konfutsianismens "tredje vise" [læremester]. Fremhevet hvor viktig utdannelse og anstendighet er): "Jeg er overbevist om at Enhetsprinsippene er et uttrykk for sannheten som kan vise oss en tydelig vei gjennom livet. Pastor Sun Myung Moon, Jeg takker deg og viser deg min respekt. Og jeg lover å vie meg betingelsesløst til dette enestående uttrykket for sannheten."Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net