Index  |  Buddhas budskap 6. april 2001
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

25. des. 2001

3.1.3  Buddhismen


Buddha og 12 andre representanter

Buddha: ”Pastor Sun Myung Moon! Sanne foreldre! De 120 representantene for buddhismen lover høyt og hellig å arbeide for å skape en fredsbevegelse som kan veilede menneskeheten i en ny retning. Vi lover å tjene og støtte Gud som menneskehetens Forelder og pastor Sun Myung Moon som en Sann forelder og utruste oss med Enhetsprinsippene og Enhetstenkningen.” (20. desember 2001)

1.Den ærverdige Saraputra (En av Buddhas ti mest fremragende disipler, som demonstrerte en enestående visdom): "Sanne foreldre, pastor Sun Myung Moon, De tolv representantene for buddhismen har besluttet å vie seg til din lære. Vi respekterer Buddhas gode egenskaper og lære og tror veien Buddha viste, var en vei åpenbart fra himmelen."
2.Den ærverdige Moggallana (En av Buddhas ti mest fremragende disipler, som demonstrerte enestående guddommelige evner): "Ettersom jeg trodde på og levde basert på Buddhas lære, vil jeg nå gå videre med et oppriktig hjerte. Pastor Sun Myung Moon, Frelseren i Det fullførte testamentes tidsalder, Jeg er fast bestemt på å følge veien Gud vil jeg skal gå, sammen med Buddha."
3.Den ærverdige Mahakassapa (En av Buddhas ti mest fremragende disipler. Systematiserte den buddhistiske tro): "Jeg mener både Enhetsprinsippene og Enhetstenkningen er en imponerende lære, ikke bare for buddhister, men for hele menneskeheten. Jeg lover å få Buddhas lære til å harmonere med Enhetsprinsippenes detaljerte lære for å opphøye det som er både Gud, menneskehetens Forelder, og pastor Sun Myung Moon, Den sanne forelder, sin vilje."
4.Den ærverdige Anuruddha (En av Buddhas ti mest fremragende disipler): "Pastor Sun Myung Moon, Jeg er dypt takknemlig for at du har åpenbart veien for menneskehetens evige fremtid og veiledet oss om hvordan vi skal gå fram på den veien. Jeg lover sammen med Buddha å være en foregangsmann for en ny måte å leve på og å treffe deg et sted i evigheten."
5.Den ærverdige Subhadda (En av Buddhas ti mest fremragende disipler): "Jeg er takknemlig for å ha levd med tro på Buddha og for å ha tjent og støttet ham. Jeg er nå i stand til å tjene og støtte pastor Sun Myung Moon og studere Enhetsprinsippene. Jeg er dypt takknemlig for dét. Jeg tror at den sanne vei er å vite at den virkelige seierherre er den som er i stand til å vinne kampen vi må kjempe fra vogge til grav. Dette er kampen inne i hvert menneske. Når jeg nå er blitt introdusert til de vidunderlig fine Enhetsprinsippene, beslutter og lover jeg at livet mitt skal få en ny begynnelse basert på veiledningen og læren til min nye læremester. Med nytt mot er jeg nå i stand til å legge bort min gamle måte å tenke på."
6.Den ærverdige Purna (En av Buddhas ti mest fremragende disipler. Den største buddhistiske predikant) "Menneskets fødsel, livsløp og død skjer ikke basert på menneskelige krefter, men i samsvar med Guds vilje. For en enestående læremester vi nå har truffet! Han har lært oss om Gud og at Gud er vår Forelder. Pastor Sun Myung Moon, selv om vi er små og ikke strekker til, har vi fra den buddhistiske tro alle som én besluttet, samtidig som vi lover, å opphøye og leve i samsvar med De sanne foreldres vilje, og på samme tid tjene og støtte Buddha."
7.Den ærverdige Kaccayana (En av Buddhas ti mest fremragende disipler. Den flinkeste til å debattere): "Én del av Enhetsprinsippene handler om gi-og-ta-forhold.Jeg beundrer virkelig dette innholdet og er imponert over det. Enhetsprinsippene er organisert på en perfekt måte og er samtidig sannheten som kan redde menneskeheten. Læren om gi-og-ta-forhold ser ved første øyekast ut til å være noe ganske trivielt, men er i virkelighet en monumental sannhet, som uttrykker dype ting av stor betydning, og som er helt avgjørende for å kunne leve i samsvar med Guds vilje. Jeg er kommet fram til at å følge pastor Sun Myung Moon er det Gud vil vi skal. Jeg lover å gjøre nettopp det."
8.Den ærverdige Upali (En av Buddhas ti mest fremragende disipler. Den største når det gjaldt å overholde buddhistiske regler): "Buddha har alltid vært tålmodig og har ikke bare lært oss, men også vist oss gjennom sine handlinger. Enhetsprinsippene er noe helt nytt for oss, men ettersom Buddha selv lærte og erfarte alt før han introduserte oss til det, må jeg bare fullt ut tro på Enhetsprinsippene. Pastor Sun Myung Moon er menneskehetens Sanne forelder og Messias. Jeg er fast bestemt på å tro på og følge Messias. Jeg vil fortsette fremover mot en verden full av fred, og der Gud er sentrum, og ikke la meg stoppe av religiøse barrierer."
9.Den ærverdige Rahula (Buddhas sønn; en av de ti mest fremragende disipler, selv om han ikke var kjent som en disippel): "Jeg, Rahula, ser på Buddha ikke bare som min far, men som far til oss alle. Jeg er takknemlig for å ha levd et asketisk liv og nå for at Buddha har gitt meg anledning til å bli kjent med Enhetsprinsippene, som lar oss finne veien til himmelens evige ideal. Jeg er fast bestemt på og lover at vi, Buddhas disipler, vil bli ett basert på Gud-sentrert tenkning, som er i stand til å skape en verden med evig fred for alle mennesker, samtidig som vi tjener og støtter pastor Sun Myung Moon som vår Sanne forelder."
10.Den ærverdige Ananda (Buddhas yngre fetter; en av de ti mest fremragende disipler, den største når det gjaldt kunnskaper): "Det er bare naturlig å tjene og støtte pastor Sun Myung Moon som Messias i Det fullførte testamentes tidsalder, ettersom alle de grunnleggende sannheter som Buddha lærte oss, også finnes i Enhetsprinsippene. Jeg er overbevist om at Gud er vår vertikale Forelder og lover å følge bare én vei fra nå."
11.Vasubandhu (Som studerte og utviklet Mahayana-buddhismen): "Jeg er overbevist om at pastor Sun Myung Moon er Den sanne forelder, Messias og menneskehetens Frelser. Det er også min tro at Enhetsprinsippene er sannheten som er i stand til å redde hele menneskeheten. Jeg har bestemt meg for å stå i fremste linje i en bevegelse som har som mål å skape enhet basert på Gud-sentrert tenkning, ved å overvinne barrierene mellom de forskjellige trosretninger."
12.Nagarjuna (som bidro til å ekspandere Mahayana-buddhismen sin innflytelse): "Det er min tro at pastor sun Myung Moon, som har åpenbart Enhetsprinsippene på Jorden, er Den sanne forelder og Messias. Og jeg håper at Enhetsprinsippene vil bli introdusert til alle som har en buddhistisk tro. Jeg har bestemt meg og lover å delta aktivt i Enhetsbevegelsen."Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net