Index  |  Muhammeds budskap 9. april 2001
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

25. des. 2001

3.1.4  Islam


Muhammed og 12 andre representanter

Muhammed: ”Etter at jeg ble kjent med Enhetsprinsippene og møtte pastor Sun Myung Moon, har min verdensanskuelse forandret seg. Jeg føler meg nå trygg på alt. Alt ser nytt ut for meg. Jeg er fylt av optimisme og håp. Det er fordi jeg nå har skjønt Guds fundamentale vilje og at Gud er menneskehetens Forelder. Nå vet jeg at dette er veien jeg må ta. Det mest grunnleggende prinsipp i livet er å tjene og støtte våre vertikale og horisontale foreldre.

Jeg roper ut: Seier for Gud! Seier for pastor Sun Myung Moon, Den sanne forelder, Messias og Frelser! Alle muslimer gjør det som er Muhammed sin vilje. Allah, som dere har rettet dere etter, er i virkeligheten Gud, Jehovah. Det er bare én Gud for menneskeheten, og Gud er vår Forelder. Jeg fremsier mitt løfte og lover å tro på alt [jeg nå har lært] og gjøre den evige Gud sin vilje.” (26. desember 2001)

1.Abu Bakr (Den første kalif) "Allah er i virkeligheten Gud. Gud og Allah er samme vesen. Pastor Sun Myung Moon har latt verden få vite at Gud er menneskehetens Forelder. Han er menneskehetens Sanne forelder. Gjennom Enhetsprinsippene har jeg funnet sannhet som har beveget meg dypt. Pastor Sun Myung Moon har gitt meg forståelse av grunnprinsippene i menneskets liv og retningen historien har utviklet seg i. Derfor lover jeg å følge hans vei. Takk."
2.Umar ibn al-Khattab (Den andre kalif): "Muhammed har en brennende glød og tro ingen kan vise maken til. Da han introduserte oss til Enhetsprinsippene, Enhetsteologien og pastor Sun Myung Moon, sa han at hvis vi hadde trodd på ham til nå, burde vi følge ham til siste slutt. Enhetsprinsippene og Enhetsteologien beveget meg dessuten langt mer enn Muhammed sin lære. Når vi skjønte at Gud er vår Forelder, følte vi oss temmelig såret. Det er bare én Gud de forskjellige religioner kaller på, og hans hensikt forblir alltid den samme. Det overrasket meg at religioner har vært i strid med hverandre på grunn av små forskjeller. Pastor Sun Myung Moon, jeg vil fortsette fremover. Jeg lover å tjene og støtte hele menneskehetens Sanne forelder og gjøre hans vilje."
3.Uthman ibn Affan (Den tredje kalif): "Jeg har forstått at selv om Enhetsprinsippene representerer noe nytt, er de samtidig dyrebar sannhet som kan virkelig forandre og fornye oss mennesker. Jeg følte intenst Guds smerte da det gikk opp for meg hvordan han har ventet så lenge på menneskeheten. Pastor Sun Myung Moon er kvalifisert til å være Messias i Det fullførte testamentes tidsalder og hele menneskehetens Sanne forelder. Jeg lover å tro på og følge denne store læremesteren."
4.Ali ibn Abi Talib (Den fjerde kalif): "Jeg vil gjerne si, "Seier for Muhammed!" Fordi jeg fulgte ham, ble jeg kjent med Enhetsprinsippene og kunne møtte pastor Sun Myung Moon. Vi skylder alle Muhammed og pastor Moon stor takknemlighet. Enhetsprinsippene gir virkelig nøyaktig og klar veiledning for menneskeheten. Muslimer, deres harde arbeid og hengivenhet har ikke vært forgjeves. Jeg vil gjerne at dere kan få høre pastor Sun Myung Moons lære. Han er en enestående læremester, Messias og Frelser i Det fullførte testamentes tidsalder. Han gir klare retningslinjer til oss mennesker om livets siste problem: livet etter døden. Jeg vil så gjerne at muslimene studerer Enhetsprinsippene. Pastor Sun Myung Moon, Takk skal du ha for at du arbeider så hardt. Jeg skal tro på og følge De sanne foreldre."
5.Abdullah ibn Abbas (En lærd på tiden umiddelbart etter Muhammeds bortgang. Fortolker av Koranen): Muhammed has demonstrert stort mot og en brennende glød. Han lot oss ikke misforstå Gud. Jeg, Abdullah ibn Abbas, skal akseptere med absolutt tro alt Muhammed bestemmer. Selv om jeg ikke har hørt Enhetsprinsippene mange ganger, kan jeg si at læren er meget systematisk og godt strukturert. Jeg tror dens logiske analyse appellerte til Muhammeds karakter. Også jeg aksepterer læren og tror på den. Jeg lover å arbeide hardt for å vitne til muslimer, samtidig som jeg tror på den vertikale Gud og de horisontale Sanne foreldre."
6.Abdullah ibn Mas'ud (En fortolker av Koranen. Levde på Muhammeds tid): "Jeg tror Enhetsprinsippene vil bevege muslimer dypt. Jeg vil gjerne at alle muslimer studerer Enhetsprinsippene og viser interesse for aktivitetene til pastor Sun Myung Moon, Frelseren og Sann forelder i Det fullførte testamentes tidsalder. Allah, som vi har tjent og støttet til nå, er ingen andre enn Gud. Verden er en stor plass. Muslimer jeg ber dere derfor å forsøke å gjøre deres konservative tenkning og idéer bredere. Jeg skal tro på, tjene og støtte pastor Sun Myung Moon, menneskehetens Sanne forelder, som har åpenbart Enhetsprinsippene."
7.Ubayy ibn Kab (Ledende talsmann for Koranen på Muhammed sin tid): "Pastor Sun Myung Moon! Hele menneskehetens Sanne foreldre! Jeg tror på Messias, som er Frelseren. Jeg tror også på at Enhetsprinsippene virkelig kan åpne våre øyne og gi hele menneskeheten veiledning om verdens fremtid og livet etter døden. Jeg vil gå fremover og tro på, tjene og støtte menneskehetens Sanne foreldre. Det lover og sverger jeg."
8.Abu Hanifa (Grunnlegger av hanafi-skolen, en av fire sunni-muslimske lovskoler): "Jeg er dypt beveget av Enhetsprinsippene. Ord kan ikke beskrive hvor enestående sannheten Enhetsprinsippene uttrykker er. Det er definitivt en åpenbaring fra Gud. Pastor Sun Myung Moon, Sanne foreldre, takk skal dere ha for deres store innsats. Ettersom hele menneskehetens fremtid og hinsidige liv nå er blitt tydelig åpenbart gjennom Enhetsprinsippene, burde Jord og himmel fryde seg og rope, "Seier! Seier!" Jeg lover å tro på, tjene og støtte pastor Sun Myung Moon.
9.Malik ibn Anas (Grunnlegger av maliki-skolen, en av fire sunni-muslimske lovskoler): "Muhammed måtte ikke overtale oss. Han behøvde ikke engang lære oss detaljene i Enhetsprinsippene. Vi ble så beveget av blikket i øynene hans og hvor mye godt han har gjort så snart han lærte Enhetsprinsippene. Muhammeds mot og visjon, som han uttrykker som om hele verden tilhører ham, har beveget oss. Jeg tror på pastor Sun Myung Moon, Den sanne forelder og menneskehetens Frelser. Det er min tro at Enhetsprinsippene er en åpenbaring fra Gud. Vi lover å tilegne oss Enhetsprinsippene og følge uten å forandre mening og aktivt støtte De sanne foreldres arbeid."
10.Ibn Idris ash-Shafi (Grunnlegger av shafi'i-skolen, en av fire sunni-muslimske lovskoler):"Enhetsprinsippene er et innsiktsfullt budskap fra Gud til menneskeheten. Pastor Sun Myung Moon, som er kommet som Sann forelder! Jeg beklager at jeg ikke har fått nok tid til å uttrykke hvor beveget jeg er, men er deg stor takk skyld. Hvis det ikke var en åpenbaring fra Gud, kunne ikke Enhetsprinsippene ha manifestert seg på Jorden. Full av overbevisning lover jeg å tro på, tjene og støtte Messias i Det fullførte testamentes tidsalder."
11.Ahmad ibn Hanbal (Grunnlegger av hanbali-skolen, en av fire sunni-muslimske lovskoler): "Pastor Sun Myung Moon, menneskehetens Frelser, tusen takk! Tusen takk for din store innsats. Enhetsprinsippene beviser alt. Jeg skal tro på, tjene og støtte deg."
12.al-Ash'ari (Grunnlegger av sunni-muslimsk teologi): "Først vil jeg gjerne rope, "Seier for Muhammed!" Fordi han har viet seg med en brennende glød for Allah, ble han i stand til å finne Enhetsprinsippene. Nå håper jeg at de med muslimsk tro kommer til å tro på og følge Muhammed til siste slutt. Enhetsprinsippene er ikke en teori uttrykt av en menneskehjerne på Jorden. Det er det nye budskapet fra Gud, åpenbart gjennom pastor Sun Myung Moon. Pastor Sun Myung Moon! Sanne foreldre! Å, Messias! Å, Frelser! Seier! Seier! Seier! Jeg er fast bestemt på å gå veien preget av lojalitet og en fromhet som sømmer seg for en sønn, samtidig som jeg tror på, tjener og støtter De sanne foreldre."Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net