Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

3.1.5  Hinduismen


Tre av 12 representanter:

1.  Shankara (grunnlegger av Advaita Vedanta): ”Jeg beklager så mye å måtte presentere mine refleksjoner på Enhetsprinsippene etter å ha hørt på foredrag bare en kort tid. Jeg skal forsøke å komme med en tilfredsstillende erklæring på tiden jeg har fått til rådighet. Gjennom dette seminaret har jeg nå forstått følgende: At Gud er menneskehetens Forelder, at for å rette på den feilslåtte historien sendte Gud personer med sentrale oppgaver i hans enorme gjenoppreisningsprosjekt, at Gud sendte den fremragende læremester pastor Sun Myung Moon som menneskehetens Frelser og at Enhetsprinsippene er blitt åpenbart som det nye uttrykk for sannheten for å lære menneskeheten den korrekte vei. Gud! Pastor Sun Myung Moon!

Fordi vi i hinduismen ikke visste at den ene Gud eksisterte, ble våre religiøse seremonier svært kompliserte. Etter hvert som tidsaldrene og omgivelsene forandret seg, tok vår religion opp i seg forskjellige lokale og etniske religiøse former. Men i sitt hjerte har hinduer alltid ønsket å finne et absolutt vesen. Enten det kommer til uttrykk i en lokal religion eller en filosofisk ideologi, er det vi egentlig ønsker, ikke å finne Gud i menneskets opprinnelige natur?

Da jeg fikk studere Enhetsprinsippene, fikk jeg, Shankara, en klar forståelse av hvordan Gud har vært involvert i menneskets indre verden. Nå da jeg skjønner Guds fundamentale hensikt, har jeg kvittet meg med alle mine tidligere tanker. Jeg skal organisere alle mine tankemønstre basert på Gud-sentrert tenkning. Og jeg skal tenke gjennom pastor Sun Myung Moons teori om hvordan han frelser menneskeheten, om Guds kjærlighet og Guds enorme gjenoppreisningsarbeid opp gjennom tidene. Jeg skal investere alt jeg har for å gå den rene sannhets vei, mens jeg hele tiden omhyggelig overveier alt jeg gjør.

Pastor Sun Myung Moon! Tusen takk! Det er en stor ære for oss at du har tenkt på hinduismen. Som representant for hinduismen lover jeg å bli en foregangsmann i Enhetsbevegelsen.”

2.  Madhva (En foregangsmann innen dualistisk filosofi. Bygde et tempel til Krishnas ære.): ”Etter å ha hørt på presentasjoner av Enhetsprinsippene, skjønner jeg at vi har brukt mye tid på meningsløse ting. Det finnes en Skaper, et vesen på årsaksplan, men fordi vi mennesker ikke kjente til årsaken, kunne vi heller ikke forstå virkningen – denne verden. Jeg, Madhva, er dypt fortvilet over å ha brukt så mye tid på meditasjon og resonnering, når alt det var meningsløst. Hva nytter det å argumentere for monisme eller dualisme når man mangler veiledningen vi mennesker opprinnelig skulle ha fått?

Å, Gud! Jeg, Madhva, klarte å finne deg. Ikke engang i mine drømmer skjønte jeg at du er menneskehetens Forelder. Selv om vi levde på feil måte, nå når vi har funnet den rene sannhet i det evige livet etter døden, skal vi virkelig takke Gud og begynne vårt liv på ny. Vi skal absolutt følge veiledningen og læren til pastor Moon, som er en enestående leder, en stor læremester og Den sanne forelder.

Jeg, Madhva, skal i tillegg investere all min energi for å fullstendig forstå Enhetsprinsippene. Tusen takk.”

3.  Akshapada Gautama (Grunnlegger av Nyaya-filosofien og yoga-filosofi og -praksis): ”Jeg ble dypt sjokkert da jeg forsto at Gud er menneskehetens Forelder. Selv om det fantes en ideell verden der Gud og hans sønner og døtre skulle ha levd sammen helt siden mennesket ble skapt, og fram til nå, har vi vendt oss bort fra Gud og skapt en historie fjernt fra Guds prinsipper. Når jeg nå forstår at vi fullstendig må kvitte oss med ateistisk filosofi, føler jeg meg så bekymret, uendelig urolig. Hva kan nemlig jeg gjøre? Men det finnes ingen annen vei. Jeg kan ikke forklare hva jeg føler. Jeg er full av anger, sorg og føler meg uvel.

Enhetsprinsippene gir oss nytt håp. Læren er så klar og tydelig. Gud skapte ikke mann og kvinne for å være kompliserte. Gud ga menneskeheten en korrekt vei å gå. Jeg føler, etter å ha drevet rundt i en åndelig verden i en evighet, at jeg nå er blitt omskolert og gjenskapt som et nytt menneske. Dette er ikke tiden for sorg og anger. Tvert imot er tiden kommet for nytt håp og ny kraft nå når jeg tjener og støtter pastor Moon, som Gud har sendt som Messias. Derfor er jeg fast besluttet på å støtte ham. Det lover jeg.

Pastor Moon! Tusen takk for at du kalte oss hinduer. Så snart de blir kjent med dette nye uttrykket for sannheten, får ikke hinduene ro på seg. Jeg er fast bestemt på å være lydig mot Gud”.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net