Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

3.2  Seremoniens dagsorden:

Tidspunkt:  25. desember 2001, kl. 12:00.

Seremonimester:  Dr Sang Hun Lee

1.Seremonien blir erklært åpnet med ordene, "Vi skal nå holde seremonien der representanter for de fem store verdensreligioner vedtar og proklamerer en skriftlig resolusjon."
2.Familieløftet blir fremsagt.
3.Den skriftlige resolusjonen blir proklamert (Jesus).
4.Representativ bønn (Jesus).
5.Tre seiersrop, ledet av Mohammed – Seier for Gud, Seier for De sanne foreldre, Seier for de fem store verdensreligioner.

Seremonien ble avsluttet med applaus.

Hvordan sitteplassene var arrangert:
1.Hovedrepresentantene fra de fem store verdensreligioner satt i første rad.
2.Bak dem satt 12 andre representanter fra hver religion.
3.Bak i salen satt 120 representanter fra hver religion.


3.3  Jesu bønn:


”Vi fra de fem store verdensreligioner tjener og støtter Gud over oss og De sanne foreldre ved siden av oss. Vi lover og erklærer at vi skal gå fremover med absolutt lydighet for å rette på alt som gikk galt gjennom hele menneskehetens historie. Jeg rapporterer dette i navnet til Jesus, fra en velsignet sentral familie. Amen, amen, amen”.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net