Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

3.4  Den skriftlige resolusjonen:

1.Vi har besluttet og erklærer at Gud er hele menneskehetens forelder.
2.Vi har besluttet og erklærer at pastor Sun Myung Moon er Frelser, Messias, Det annet komme og hele menneskehetens Sanne forelder.
3.Vi har besluttet og erklærer at Enhetsprinsippene er et fredens budskap for menneskehetens frelse og Guds budskap for Det fullførte testamentes tidsalder.
4.Vi har besluttet og erklærer at vi skal oppnå en fredelig forening av både den fysiske og åndelige verden, ved å leve for andre, idet vi setter sann kjærlighet i sentrum og ikke føler oss bundet av vår egen religion, nasjonalitet eller rase.
5.Vi representanter for de fem store verdensreligioner har besluttet og erklærer at vi vil skape harmoniske forhold til hverandre, stå sammen og fortsette å samarbeide for å opprette et land som tilhører Gud, og skape verdensfred, samtidig som vi tjener og støtter De sanne foreldre.

Dette ble vedtatt og proklamert av Jesus og hovedrepresentantene fra gruppen av representanter fra de fem store verdensreligioner: kristendom, konfutsianisme, buddhisme, islam og hinduisme, 25. desember 2001.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net