Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

4.  Fire representative kommunistiske ledere


Marx 4.1  Karl Marx (1818 – 1883, marxismens grunnlegger, født i Trier, Tyskland): ”Jeg, Marx, bekrefter at Gud eksisterer, og at han er menneskehetens Forelder. Jeg nektet å tro på Gud og ropte så høyt og med slik en overbevisning at folk trodde meg mer enn Gud. Nå vil jeg gjerne dele mitt møte med Gud med hele verden. Jeg følte at mine teorier gikk i oppløsning etter hvert som jeg hørte på foredrag i Gud-sentrert tenkning. Samtidig fikk det jeg hadde av personlig stolthet et alvorlig skudd for baugen. Da jeg hørte på presentasjonene om Gud-sentrert tenkning, trodde jeg det var en drøm, men det var det ikke. Da nådde en lysstråle inn i mitt hjerte som en rødglødende kule.

Jeg, Marx, har møtt Gud. Jeg har oppdaget at han er menneskehetens Forelder. Jeg har følt hvor vidunderlig Guds kjærlighet er. Jeg skal si dere tydelig hvem Gud er: Han er menneskehetens Forelder. Pastor Sun Myung Moon, som er på Jorden, har gitt oss en klar forståelse av dette. Både De guddommelige prinsipper og Enhetstenkningen uttrykker den opprinnelige målestokk, som åpner veien til frelse. Så dere må lese disse bøkene. Dette er noe jeg ber dere om i fullt alvor. La det være klart at jeg ber Gud og De sanne foreldre om tilgivelse for min fortid. Jeg elsker og er stolt av Gud og De sanne foreldre”. (18. april 2002)

Lenin 4.2  Vladimir Iljitsj Uljanov Lenin (1870 – 1924. Leder for oktoberrevolusjonen i 1917, formann i Folkekommissærenes råd [statsminister]):”Det er helt sikkert at Gud eksisterer. Han eksisterer som menneskehetens Forelder. Til tross for det ble jeg, med sverd i hånd, en forkjemper i den kommunistiske revolusjon. Jeg ropte høyt at det ikke fantes noen Gud. Jeg påførte Guds hjerte mye smerte.

Jeg erklærer til kommunister: Gud, Jehova, eksisterer garantert, og han er menneskehetens Forelder. Kommuniststatene vil alle garantert forsvinne. Kommunismens ideal vil bare bli realisert hvis vi forkaster kommunismen og erstatter den med Enhetstenkningen. Jeg vil svært gjerne få be dere om noe. Det er at det bare er én vei for kommuniststatene å slå inn på. Og det er å følge pastor Moons veiledning. Jeg ber dere derfor å studere De guddommelige prinsipper grundig. Jeg ber dere ta imot pastor Moons tenkning og studere den dypt. Da vil dere kunne tjene og støtte Gud på en langt bedre måte enn tenkere og politikere i den frie verden. Dette er eneste måte å leve et sant liv på. Hører dere på meg, vil det befri meg fra en lidelse og fortvilelse man knapt kan forestille seg. Jeg ber dere innstendig. Kommunistlandene må forandre seg radikalt så snart som mulig. Jeg har møtt Gud. Vår ånd dør ikke, men lever. Dette er mitt siste ønske, og for meg er det ramme alvor her i den åndelige verden. Gud lever. Gud er menneskehetens Forelder”. (Lenin, 19. april 2002)

Stalin 4.3  Iosif Vissarionovitsj Dzjugasjvili Stalin (1879 – 1953, Lenins arvtager. Gjennomførte kommunismen i Russland.): ”Venner i kommunistiske land, Jeg er Stalin. Vår tenkning har vært helt feil. Veien dere går nå, er ikke veien dere burde gå. Derfor må dere slå inn på den riktige vei snarest mulig. Ens liv på Jorden bestemmer hvor man lever i den åndelige verden. Det vi har trodd på, er helt feil. Det verste er at vi fornekter og ignorerer Gud, som både den fysiske og åndelige verden har sin opprinnelse i. Den Gud vi fornektet, er menneskehetens Forelder. Gud er ikke et teologisk vesen, men er vår Forelder.

De vi lo av, har det bra i den åndelige verden. De havnet definitivt ikke i helvete. Da vi lo av dem, elsket de og Gud oss. Vi lever nederst i helvete her. Forstår dere hva det innebærer? Folk her behandler ikke hverandre som mennesker, men som ting. Hvis det fantes en måte å bli kvitt denne smerten, ville jeg gjøre det. Stedet en holder til i den åndelige verden, blir ikke bestemt av makt, ære eller gull. Det blir bestemt av hvor oppriktig du levde på Jorden. Først og fremst må man kjenne Gud, tro på ham og tjene og støtte ham. For det andre må man fullstendig rydde opp i måten man lever på.

Jeg ber dere akseptere fullstendig det pastor Moon vil. Åpne deres sinn og bygg kirker for gudstjenester. Selv om han er et menneske, og selv om han sliter med å redde de kommunistiske land, er pastor Moon et uttrykk for Guds bilde. Hans tenkning er messiansk, spesielt for kommunistlandene. Dere må ta imot hans fredsideologi. Jeg, diktatoren som fornektet Gud, roper ut til alle kommuniststatene på Jorden. Jeg ber dere tro på Gud og søke ham”. (19. april 2002)

Deng Xiaoping 4.4  Deng Xiaoping (1902 – 1997, formann i det kinesiske kommunistpartiet): ”Takk til Gud, som tilgir den som synder. Tusen takk til deg, pastor Moon, for din store innsats for å frelse dem i helvete og den kommunistiske blokk.

Venner i Kommunistpartiet! Ryktet jeg hadde på meg, passet en som hele tiden såret Gud dypt. Nå skjønner jeg at jeg var en forferdelig synder. Det er pastor Moon som har åpenbart Enhetstenkningen og De guddommelige prinsipper. Han er menneskehetens Far. Gud kaller ham Sann forelder. Følg ham og motta hans veiledning. Kommunismen har misledet menneskeheten. Gud eksisterer som menneskehetens Forelder. Vi gjorde alle opprør mot Gud. Det er skjebnen til hvert menneskes ånd å leve i den åndelige verden. Eneste måte for kommunister å leve nå er å følge pastor Moons veiledning. Dette er i all alvorlighet det jeg ønsker og det jeg ber dere om”. (21. april 2002)


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net