Pastor Sun Myung Moon

Pastor
Sun Myung Moons liv

En kort innledning til
pastor Sun Myung Moon og hans Enhetsbevegelse


Pastor Sun Myung Moon Det er umulig å forstå pastor Sun Myung Moons liv og arbeid hvis vi ikke setter disse inn i en større historisk sammenheng. Mange kjenner pastor Moon som grunnleggeren av Den Forente Familie (Unification Movement) eller som en antikommunist. Men han er noe langt mer enn det! Hans egentlige oppgave er å skape en verden preget av fred, rettferdighet og kjærlighet, en verden som er slik Gud opprinnelig ville at verden skulle være. Derfor må pastor Moon fullføre den utvikling mot en bedre verden som menn som Moses, Sokrates, Kon Fu Tse (Confucius), Lao Tzu, Gautama Buddha, Jesus og Mohammed og deres religiøse og etiske lære la grunnlaget for. Alle de forskjellige prosjektene til pastor Moon kan kun forstås i en slik større sammenheng, som del av hans anstrengelser for å skape en verden der Gud kan føle seg hjemme.

Sun Myung Moon ble født i det nordvestre hjørne av den koreanske halvøya i 1920. På den tiden var kristendommen i ferd med å spre seg raskt i Korea. Hans familie ble omvendt da han var ti år gammel. Allerede som en liten gutt hadde han demonstrert at han hadde en usedvanlig dyp forståelse for menneskets natur. Han begynte å leve et dypt religiøst liv og tilbrakte mange timer i dyp bønn hver dag.

Da han var 15 år, på påskedag 1935, åpenbarte Jesus seg for ham. Han fortalte senere at Jesus da ba ham om å fullføre en spesiell oppgave: nemlig å opprette Guds rike på Jorden. Jesus snakket i sin tid ofte om Guds rike, men det ble likevel ikke realisert. Etter dette møtet med Jesus begynte Sun Myung Moon en ti år lang søken for å komme fram til fundamental forståelse om Gud, livet og den dype betydning bak historiske begivenheter.

Sun Myung MoonHvor vanskelig disse ti år var, går over den menneskelige forstand. Den forståelse Sun Myung Moon fikk, var et resultat av dyp bønn, mye lidelse og mange tårer felt for menneskeheten.


«Gud selv fortalte meg, at den viktigste universelle sannhet er at Gud er  vår Far, og vi er hans barn».

Pastor Moon var samtidig en ung mann som var sterkt involvert i sitt lands politiske og sosiale forhold. Fra 1905 var Korea under japansk styre. Japanerne undertrykte koreanerne på en brutal måte og hadde satt seg som mål å fullstendig utrydde koreansk kultur. Særlig ville de få kristendommen bort. Da Stillehavskrigen brøt ut i 1941, holdt Sun Myung Moon på med sitt elektrisk-ingeniør-studium i Tokyo. Han var samtidig et aktivt medlem av den hemmelige koreanske motstandsbevegelsen. Han ble arrestert og torturert av de japanske myndighetene, men likevel har han hele tiden, like til i dag, arbeidet for forsoning mellom det koreanske og det japanske folk. Dette er et sant vitnesbyrd om hans visjon at menneskeheten er en familie under Gud.

arbeidsleir i HungNam I 1945, da Korea ble befridd fra japansk herredømme, begynte han å forkynne sitt budskap. Han ble imidlertid ikke akseptert av kirkene i Sør-Korea, et land under amerikansk kontroll. Derfor dro han til Nord-Korea, som raskt var i ferd med å bli et kommunistisk land under sovjetisk kontroll. Han ble fengslet og torturert og anklaget for aktiviteter som "ikke var i det offentliges interesse". I 1948 ble han idømt fem års hardt straffearbeid i en konsentrasjonsleir. Han demonstrerte en utrolig sterk tro, noe som gjorde at han overlevde i denne dødsleiren i nesten to og et halvt år. Da angrep styrker under FN-kommando området der konsentrasjonsleiren lå, og Sun Myung Moon ble befridd sammen med andre overlevende fanger.

I Pusan bygget Sun Myung Moon sin første «kirke» Han gikk deretter den lange veien til Sør-Korea til fots sammen med to disipler. I Pusan, helt sør på den koreanske halvøya, slo han seg ned i det som var et slumstrøk der hundretusener av flyktninger holdt til. Han og Won Pil Kim, den første disippel, bygde en enkel hytte der pastor Moons åpenbaringer ble skrevet ned. Han begynte å undervise der og la fundamentet for det som etter hvert ble en global bevegelse. Opprinnelig var det Guds vilje at de kristne kirker i Korea skulle ta imot ham, men da dette ikke skjedde, ble HSA-UWC ( "Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity") stiftet i 1954, i Seoul, Korea. Det kortere navnet "Unification Church" blir brukt i mange land. I Norge valgte man navnet "Den Forente Familie".

Senere har pastor Moon sagt at perioden 1945-52 representerer en unik historisk epoke. Da var kristendommen på sitt høyeste punkt. De kristne kirker skulle da ha begynt å samarbeide med pastor Moon og hjulpet til med arbeidet som hadde som mål å realisere en verden i samsvar med Guds opprinnelige ideal. Kristendommens utvalgte representanter lyktes imidlertid ikke i denne oppgaven.

Dette førte til en førti års ørkenvandring der pastor Moon og de som fulgte ham, begynte en lang og strabasiøs kamp for å gjenvinne fundamentet som var gått tapt da kristendommen feilet. Pastor Moon og hans bevegelse har virkelig oppnådd utrolige resultater i denne førti-års perioden, særlig når vi tar i betraktning at de har hele tiden vært utsatt for misforståelser, fiendskap og forfølgelse.

I 1958 ble de første misjonærer sendt til Japan ; i 1959 kom de første til Amerika.


Sun Myung Moon og Hak Ja Han 1960

I 1960 giftet Sun Myung Moon seg med Hak Ja Han. Dette var et vendepunkt i hans liv og i bevegelsens historie. Etter dette er mange blitt "velsignet" i ekteskap. Velsignelsen er ment for alle, uansett rase, nasjonalitet eller trosbakgrunn.

I 1965 foretok pastor Moon sin første verdensreise. Han besøkte 40 land. Samme året ble også  "Little Angels" dannet. Little Angels er et tradisjonelt koreansk balletselskap. Dette året kom også de første misjonærene til Europa.

I 1969 fulgte den andre verdensreisen. Dette året ble også en misjonær sendt fra Tyskland til Norge. In 1971  dro pastor Moon til U.S.A  for å fortsette sin misjon der.

Madison Square Garden 1974Pastor Moon kom til Amerika for å vekke den sanne kristne ånd, kjærlighetens ånd og lede folk til forsoning og enhet. I  4 år talte pastor Moon minst én gang i hver av de 50 statene i U.S.A. De viktigste talene ble holdt i Carnegie Hall (1973), Madison Square Garden (1974), Yankee Stadium (1976) og ved Washington Monument (1976). Talen ved Washington Monument var høydepunktet av alle talene holdt i Amerika.  Hit kom mer enn 300.000 mennesker.
Pastor Moon har også vært en foregangsmann på mange andre områder. Han har blant annet opprettet aviser, skoler og universiteter, har organisert hundrevis av akademiske, økumeniske og interreligiøse konferanser. Gjennom disse prosjektene, og på andre måter, har han hele tiden vært en talsmann for verdensfred. Det er hans faste tro at en slik fred ikke bare avhenger av konkrete fredsforhandlinger i konfliktområder, men av mer fundamentale og forebyggende løsninger. Harmoni i våre samfunn og global fred må først og fremst være basert på en indre fred innen individet samt et harmonisk familieliv.

På sekstitallet og helt fram til slutten av åttiårene så pastor Moon på motstand mot internasjonal kommunisme og den kommunistiske propaganda innen den frie verden som en av sine hovedoppgaver. I tiden etter den kalde krigen har han lagt stor vekt på å overvinne de store moralske problemene den vestlige verden står overfor. Både hans motstand mot kommunismen og hans kamp mot umoral har gitt ham mektige fiender.

Pastor Moon har imidlertid aldri strebet etter å bli populær. Det viktigste for ham er å handle i samsvar med Guds prinsipper. I 1984 valgte han å dra tilbake til USA og sone en fengselsstraff der fremfor å leve i frihet i Korea. Han visste at Gud ønsket at han fortsatte å arbeide i Amerika. Pastor Moon har alltid gjort det Gud har bedt ham om, selv om veien har gått gjennom fengsel, tortur og lidelse. De fleste amerikanere vet i dag at pastor Moon ble dømt basert på falske anklager, at det rett og slett var mektige krefter i Washington DC som prøvde å bli kvitt ham.

Motstand eller forfølgelse har ikke vært i stand til å stoppe hverken mannen eller bevegelsen. Tvert imot har pastor Moon blitt en leder som er respektert over hele verden. Han forutsa allerede midt på 80-tallet at kommunismen ville kollapse innen noen få år. Det gikk som han sa. Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst-Europa hører nå til historiebøkene. Kina er gått over til økonomisk liberalisme. Verdens demokratier har nå begynt å våkne opp til de tragiske følgene av familier som er gått i oppløsning og liberale samfunn der alt er tillatt.

10. februar 2000 fylte han 80 år, men han er like fullt den drivende kraft bak Enhetsbevegelsen (Unification Movement). Han fortsetter å inspirere gamle og unge fra alle raser. Fremtiden vil helt sikkert vise at pastor Moon er den som kanskje har betydd mest når det gjelder å sikre menneskeheten en trygg fremtid. Uten tvil vil han i det 21. århundre bli anerkjent som det viktigste menneske som har levd de siste to tusen år!Cheong Pyeong
Enhetsbevegelsens trenings- og konferanse-senter
nær Cheong Pyeong, Sør-Korea

Top  TopPastor Sun Myung Moon og hans EnhetsbevegelseNeste  Pastor Sun Myung Moons liv - Bakgrunn

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved