Index  |  Meny
Pastor og Fru Moon

Pastor Sun Myung Moons liv

Bakgrunn

pastor Sun Myung MoonHelt siden det ble klart at den messianske oppgaven ikke lot seg fullføre gjennom Jesus, på grunn av hans altfor tidlige død, begynte Gud å forberede verden på nytt, slik han hadde gjort forut for Jesu fødsel. Som 14. kapittel i Håndbok i Prinsippene viser, er det slående likhetspunkter mellom 2 000-års perioden før Jesus, og de siste 2 000 år. Guds forberedelser for himmelriket intensiverte seg de siste århundrene forut for Jesu komme. Buddha, Kon-Fu-Tse og Zoroaster la åndelige grunnlag i sine respektive deler av verden. Innen jødedommen ble det gjennomført store reformer. Gresk og romersk sivilisasjon skapte store forandringer her i Europa.

På samme måte har de siste århundrene fra renessansen og reformasjonstiden vært en tid preget av store omveltninger. Hensikten med alle disse forandringene har vært å legge forholdene til rette for en ideell verden, uten krig, lidelse og nød. Forutsetningen for at Guds og menneskets lengsel etter en harmonisk verden skal bli virkelighet, er at noen viser oss veien til sann kjærlighet, sanne ekteskap og sanne familier. Derfor har Gud også forberedt verden for Sanne foreldre. Messias kommer for å realisere idealet som Sanne foreldre representerer, nemlig en mann og en kvinne som har oppnådd den standard som menn og kvinner, fedre og mødre, skulle hatt ifølge Guds opprinnelige plan.


Top  TopPastor Sun Myung Moons livNeste  Fødsel og oppvekst

Bakgrunn

Fødsel og oppvekst

Møtet med Jesus

Forberedelsesperioden

Arbeidet for å realisere himmelriket begynner
Ørkenvandringen begynner

I kommunistisk fengsel

Menigheten i Pyongyang

Dødsleiren

Befrielsen
40 dager i Pyongyang

Flukten sør

En ny begynnelse i Pusan

De første misjonærer sendt ut

"Den Forente Familie" blir opprettet

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved