Index  |  Meny
Pastor og Fru Moon

Pastor Sun Myung Moons liv

Forberedelsesperioden

Etter dette møtet med Jesus begynte Sun Myung Moon en mangeårig søken for å komme fram til fundamental forståelse om Gud, livet og den dype betydning bak historiske begivenheter. Disse årene representerte en møysommelig forberedelsesprosess, der han ble veiledet av Jesus og Gud både på det indre og det ytre plan. Han begynte å søke intenst etter den dypeste sannhet. Gud kunne ikke servere sannheten på fat. Derfor måtte Sun Myung Moon kjempe en enorm kamp mot det ondes krefter i den åndelige verden. Hvor vanskelig disse ti årene var, går over menneskelig forstand. Han gikk seirende ut av denne kampen. Dag etter dag møtte han Jesus og andre hellige.

SMM til høyre; med skolekamerater

På det ytre plan fortsatte Sun Myung Moon sin skolegang og utdannet seg til slutt som elektrisk ingeniør i Tokyo ved en teknisk høyskole, som var del av det kjente Waseda-universitetet.




Top  TopPastor Sun Myung Moons livNeste  Arbeidet for  realisere himmelriket begynner

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved