Index  |  Meny
Pastor og Fru Moon

Pastor Sun Myung Moons liv

I kommunistisk fengsel

Pastor Moon ble arrestert 11 august 1946. Han ble anklaget for å være en spion fra Sør-Korea. Det var nemlig høyst uvanlig, og følgelig mistenksomt for de nordkoreanske myndighetene, at noen tok seg over grensen fra sør til nord. Flyktningestrømmen gikk den andre veien.

Han kom i samme celle som en av Den hellige herres kirke (The Holy Lord Church) sine ledere, som allerede den første natt pastor Moon var i fengsel, hadde en drøm som tydelig viste at den nye medfangen var Herren av Det annet komme. Denne kirken var blitt spesielt forberedt gjennom kommunikasjon med Jesus over mange år. Som del av den kommunistiske regjeringens antireligiøse program var samtlige av dens ledere blitt fengslet. De var der i nabocellene. Denne kirken, som hadde flere hundre aktive medlemmer, hadde fått åpenbaringer om at Herren av Det annet komme ville bli født som et guttebarn, og at de ville treffe ham etter Koreas frigjøring fra Japan. Jesus fortalte dem at den nye Messias da ville være 26 år gammel, og at de måtte tjene og støtte ham, slik de hadde tjent Jesus. De ventet ivrig på denne begivenheten og forberedte 12 apostler og 70 disipler. De kjøpte dessuten et hus til ham og forberedte klær for ham. Etter en stund fikk de klare åpenbaringer om at de ville treffe ham i fengsel.

Det er lett å skjønne hvor mye lettere veien ville ha blitt for Herren av Det annet komme hvis ikke amerikanerne hadde gitt bort norddelen, den mest forberedte delen, av den koreanske halvøya til Stalin, sjefen for den anti-religiøse verden.

De nordkoreanske styresmaktene greide ikke å bevise sine anklager mot lederne av denne kirken og var villige til å gi dem friheten tilbake, på den betingelse at de ikke lenger vedkjente seg de spesielle åpenbaringene de hadde mottatt. De nektet imidlertid, selv om de ble torturert. Pastor Moon fortalte lederen som han delte celle med, at denne kirken var spesielt forberedt av Gud og hadde en uhyre viktig oppgave. Det viktigste nå var å få lederne ut av fengsel. Derfor måtte de bare si at de ikke lenger trodde på åpenbaringene de hadde fått.

Mannen i pastor Moons celle, adlød og ble satt fri. Før det prøvde han å vitne til den kvinnelige lederen av kirken, Ho Bin Heo, om pastor Moon. Hun nektet imidlertid å tro det han sa. Pastor Moon gjorde da et desperat forsøk på å smugle en beskjed til henne. Han ba henne be til Gud om hvem som hadde sendt beskjeden og å si til fengselsmyndighetene at hun hadde mistet troen på åpenbaringene sine. Hun fikk beskjeden, men nektet å gjøre som pastor Moon sa. Tøystykket beskjeden var skrevet på, ble oppdaget av fangevokterne, som fant ut hvem som hadde sendt den. Dette skjedde 18 september 1946. Fra den dagen ble pastor Moon torturert

Myndighetene forsøkte ved hjelp av den grusomste tortur å få ham til å tilstå at han var en spion fra sør. Til slutt, da han var nesten død, erklærte de ham imidlertid uskyldig.


Top  TopPastor Sun Myung Moons livNeste  Menigheten i Pyongyang

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved