Index  |  Meny
Pastor og Fru Moon

Pastor Sun Myung Moons liv

Den Forente Familie (Unification Church) blir opprettet

Etter hvert som situasjonen i Seoul begynte å stabiliseres, etter at våpenhvileavtalen som gjorde slutt på Koreakrigen, ble undertegnet 23. juli 1953, begynte folk å flytte tilbake til hovedstaden. Seoul ligger som kjent nær den 38. breddegrad og hadde falt flere ganger under krigen mellom Nord- og Sør-Korea.

Huset med tre dørerFlere medlemmer og deres familier flyttet også til Seoul. Sun Myung Moon dro selv dit 17. september 1953 og begynte å bygge opp fundamentet der. Våren 1954 ble et sted for å holde møter etablert, det såkalte "Huset med tre dører" (391 Bukhak-dong, Seongdong-gu). Med dette stedet som adresse ble Den Forente Familie (Unification Church) offisielt registrert som Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity (HSA-UWC) 1. mai. To dager senere prydet et skilt med dette ambisiøse navnet, i kinesiske skrifttegn og på engelsk, inngangspartiet på Huset med tre dører, som hadde et fattigslig utseende og besto av to rom og et lite kjøkken. (Unification Church var lenge et uoffisielt navn, men ble senere brukt i flere land som vårt offisielle navn i stedet for det lange HSA-UWC). Pastor Moon håpet i det lengste at denne nye bevegelsen skulle greie å forene alle de forskjellige kristne denominasjoner, og ikke bli en egen denominasjon. Hensikten var aldri å opprette en ny religion, men å skape himmelriket på Jorden ved først å få kristne fra alle mulige retninger, og deretter troende fra de forskjellige verdensreligioner, til å forene krefter.

Chang Hwan Lee, som var blitt medlem bare noen få måneder tidligere, ble utnevnt til den første president av HSA-UWC. Han ble erstattet av den mer erfarne Hyo Won Eu i august samme år, da bevegelsen ble omstrukturert.

1954
Pastor Moon (øverst til venstre, Hyo Won Eu (øverst til høyre), Weon Pil Kim (foran i midten) og to andre i 1954

Dr. Young Oon Kim
Dr Young Oon Kim rundt 1980
Våren 1954 begynte pastor Moon, sammen med en liten gruppe medlemmer, å gå grytidlig om morgenen opp på noen høydedrag for å be. De fortsatte helt fram til oktober. De hadde begynt med en intensiv evangeliseringskampanje med en gang bevegelsen var opprettet 1. mai. Men pastor Moon forutsa at først i oktober ville de få mange nye medlemmer. Og det gikk akkurat som han hadde sagt. Yun Yeong Yang, lærer på Ehwa-universitetet, var blitt medlem våren 1954. Hun åpnet døren til at en hel strøm av studenter fra to universiteter, Ehwa og Yonsei, kom på møtene fra oktober. Mange av disse studentene ble medlemmer. Det ble også professorene Chung Hwa Han, Won Pok Choi og Young Oon Kim. Sistnevnte ble sendt av rektor på Ehwa kvinnelige universitet for å finne ut sannheten om pastor Moons bevegelse. Hun adlød og gikk for å høre noen foredrag. Men det hun hørte gjorde et dypt inntrykk på henne, slik at hun selv ble en viktig skikkelse i bevegelsen, og senere den første misjonær til USA og forfatter av flere bøker om pastor Moons teologi. Won Pok Choi fikk også meget viktige oppgavere senere.


Hyo Won Eu hilser på medlemmer etter gudstjenesten
Hyo Won Eu holdt de fleste foredragene på den tiden. Fra 18. oktober ble Yun Yeong Yangs hjem, 377-60 Chunghyun-dong, Sungdong-gu, brukt for foredragene fram til hovedkvarteret flyttet til 241-44 Heungin-dong, Jung-gu 17. januar 1955.

1954
Pastor Moon og Hyo Won Eu på et møte i 1954

Top  TopPastor Sun Myung Moons livNeste  Pastor Moon

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved