Index  |  Innhold  |  Familieforbundet for verdensfred

Velsignelsen

Vi kan skape et harmonisk verdenssamfunn én familie ad gangen!

To punkter er ikke nok for å få noe til å balansere. På samme måte er heller ikke mann og kone nok! Et tredje punkt er nødvendig for å skape et balansert og varig forhold. Et ektepar trenger et felles åndelig sentrum. Det ultimate sentrum i et kjærlighetsforhold er selve kilden til ekte kjærlighet, Gud!  Mange mennesker baserer sitt ekteskap på helt andre ting, ting som umulig kan vare i lengden, f eks forelskelse, fysisk tiltrekning, sosial posisjon eller penger. For at forholdet skal vare, kan ikke sentrum i forholdet være noe materielt. Det er faktisk bare Gud og hans sanne kjærlighet som kan være den åndelige "steingrunn" vi trygt kan bygge et varig forhold på.

Problemet har alltid vært at det gjennom alle tider har vært umulig for Gud å ha en sentral rolle i ekteskap. Fordi ondskap og arvesynd kom inn i verden og dominerte menneskeslekten, kunne Gud umulig være til stede her på Jorden, slik han opprinnelig ønsket da han skapte sine barn.

Nettopp derfor er Velsignelsen så viktig! Gjennom Velsignelsen kan Gud bli sentrum av ditt ekteskap!

massebryllup 19..Pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han Moon, velsignelse 1999velsignelse 1992

Pastor Sun Myung Moon og hans kone har allerede velsignet flere millioner ektepar i ekteskap over hele verden. Ofte blir denne velsignelsen gitt under store vielsesseremonier, der også tidligere gifte par deltar for å få sitt ekteskap velsignet. For dem som allerede er gift, representerer velsignelsen derfor noe mer enn en fornyelse av ekteskapsløftet.

Hvordan kan Gud få en sentral rolle i våre ekteskap?

Evig Sann KjærlighetHer må vi forstå at velsignelsen ikke betyr at Gud automatisk blir sentrum av ditt forhold til din ektefelle. Velsignelsen er døren inn til en ny verden, men du må selv gå gjennom den. For at du skal få del i den nye verden, som er i ferd med å bli opprettet, må du etablere ditt eget grunnlag og utvikle det, slik at Gud virkelig kan velsigne deg og din partner med sin sanne kjærlighet.

Aldri glem at du selv ikke er nok. Du trenger en kjærlighetspartner du kan dele evigheten med. Uten det blir alt meningsløst til slutt. Et ekteskap velsignet av Gud er selve inngangsporten til himmelriket.

Himmelriket, den ideelle verden vi alle lengter etter dypt inne i oss, er en verden full av kjærlighet. Gud har alltid lengtet etter å bo midt blant oss her på Jorden. Det var det han ville da han skapte mennesket. Ingen har imidlertid noensinne opplevd noe slikt. Det er kun blitt mulig nå i vår tidsalder.

Et nytt årtusen er nettopp begynt! Vi har muligheten til å skape en ny og bedre fremtid for menneskeheten. Men en slik fremtid avhenger helt av en fornyelse av familien. En global fornyelse av familien er helt nødvendig for at vi skal kunne ha håp om fred i verden. Likevel er en slik fornyelse noe verken regjeringer eller religiøse samfunn kan oppnå. Derfor har Gud kalt pastor og fru Moon til å arrangere store seremonier slik at flest mulig kan motta Velsignelsen. Siden 1960 har de trofast utført denne oppgaven. Seremoniene, som er åpne for mennesker fra alle raser, nasjonaliteter og religioner, har bare vokst i omfang. Når tusener, ja millioner, av menn og kvinner begynner å gjøre sitt beste for å realisere Guds kjærlighetsideal i sine ekteskap og familer, vil dette etter hvert forandre verden.I løpet av vielsesseremonien lover hvert ektepar at:


Gud skapte alt slik at hver dag er en ny dag. På samme måte gir han oss nå og da anledninger til å ta et overblikk over fortiden, slik at vi får en mulighet til å legge det onde bak oss og begynne på nytt med en dypere bevissthet.


Velsignelsen  |  En enkel innføring  |  Historien til Ekteskaps-velsignelsen  |  En ny forståelse av ekteskapet

en ideell partneren ideell partner
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved