Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

2 skyrius     Žmogaus nuopuolis

  1 skirsnis     Nuodėmės esmė
        1.1. Gyvybės medis ir gero bei pikto pažinimo medis
        1.2. Žalčio tapatybė
        1.3. Angelo ir žmonių nuopuolis
        1.4. Gero bei pikto pažinimo medžio vaisius
        1.5 Nuodėmės šaknis
  2 skirsnis     Nuopuolio motyvacija ir vyksmas
  3 skirsnis     Meilės galia, principo galia ir Dievo įsakymas
  4 skirsnis     Žmogaus nuopuolio padariniai
  5 skirsnis     Laisvė ir žmogaus nuopuolis
  6 skirsnis     Priežastis, dėl kurios Dievas nesikišo į pirmąją žmonių protįvių nuopuolį

<< Atgal