Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

3 skyrius     Eschatologija ir žmonijos istorija

  1 skirsnis     Dievo kūrinijos tikslo įvykdymas ir žmogaus nuopuolis
             1.1. Dievo kūrinijos tikslo įvykdymas
             1.2. Žmogaus nuopuolio padariniai
  2 skirsnis     Dievas – išganytojas
             2.1. Dievas – išganytojas arba atstatymo apvaizda
             2.2. Atstatymo apvaizdos tikslas
             2.3. Žmonijos istorija kaip atstatymo apvaizdos istorija
  3 skirsnis     Paskutinės dienos
             3.1. Paskutinių dienų prasmė
             3.2. Ką skelbia Biblija apie paskutiniąsias dienas?
  4 skirsnis     Paskutinės dienos ir nūdiena
             4.1. Pirmojo palaiminimo atstatymo ženklai
             4.2. Antrojo palaiminimo atstatymo ženklai
             4.3. Trečiojo palaiminimo atstatymo ženklai
  5 skirsnis     Paskutinės dienos, nauja tiesa ir mūsų laikysena
             5.1. Mūsų laikysena per paskutines dienas

<< Atgal