Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

4 skyrius     Mesijas: Jo pasirodymas ir Jo antrojo atėjimo tikslas

    1 skirsnis     Išganymas per kryžių
    2 skirsnis     Antrasis Elijo ir Jono Krikštytojo Atėjimas

<< Atgal