Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

5 skyrius     Prisikėlimas

    1 skirsnis     Prisikėlimas
    2 skirsnis     Prisikėlimo apvaizda
    3 skirsnis     Religijų suvienijimas grįžtamuoju prisikėlimu

<< Atgal