Dieviškojo principo išdėstymas:


Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

6 skyrius     Predestinacija

    1 skirsnis     Dievo Valios Predestinacija
    2 skirsnis     Dievo Valios vykdymo būdo predestinacija
    3 skirsnis     Žmonių predestinacija
    4 skirsnis     Biblijos eilučių, pagrindžiančių absoliučios predestinacijos doktriną, aiškinimai

<< Atgal