Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

7 skyrius     Kristologija

    1 skirsnis     Kūrimo tikslą įvykdžiusio žmogaus vertė
    2 skirsnis     Jėzus ir kūrimo tikslą įvykdęs žmogus
    3 skirsnis     Jėzus ir puolę žmonės
    4 skirsnis     Atgimimas ir Trejybė

<< Atgal