Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys ( II dalis )

3 skyrius     Apvaizdos istorijos periodai ir jų trukmės nustatymas

    1 skirsnis     Paraleliniai apvaizdos periodai
    2 skirsnis     Kartų ir metų skaičius skirtingais apvaizdos, klojančios atkūrimo pamatą, amžiaus laikotarpiais
    3 skirsnis     Atkūrimo apvaizdos amžiaus laikotarpiai ir jų trukmė
    4 skirsnis     Atkūrimo apvaizdos pratęsimo amžiaus laikotarpiai ir jų trukmė

<< Atgal