Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys ( II dalis )

4 skyrius     Paralelės tarp dviejų atkūrimo apvaizdos amžių

  1 skirsnis     Vergovės Egipte ir persekiojimo Romos imperijoje laikotarpiai
  2 skirsnis     Teisėjų ir regioninio bažnyčios valdymo laikotarpiai
  3 skirsnis     Suvienytos karalystės ir krikščioniškos imperijos laikotarpis
  4 skirsnis     Suskilusių Šiaurės ir Pietų karalysčių laikotarpis ir Suskilusių Rytų ir Vakarų karalysčių laikotarpis
  5 skirsnis     Izraelio tremties bei sugrįžimo ir popiežių tremties bei sugrįžimo laikotarpiai
  6 skirsnis     Pasiruošimo Mesijo atėjimui ir pasiruošimo Mesijo Antrajam Atėjimui laikotarpiai
  7 skirsnis     Atkūrimo apvaizda ir istorijos pažanga

<< Atgal