EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Innholdsoversikt:

Innledning     Hovedpunktene

1. del:
1. kapittel:
2. kapittel:
3. kapittel:
4. kapittel:
5. kapittel:
6. kapittel:
7. kapittel:
Skapelsens prinsipper (delvis oversatt)
Menneskets fall
Menneskehetens histories "siste dager"
Messias' komme og hensikten med hans annet komme
Oppstandelse
Predestinasjon
Kristologi
Hovedpunktene
Hovedpunktene
Hovedpunktene
Hovedpunktene
Hovedpunktene
Hovedpunktene
Hovedpunktene

2. del:
Innledning

1. kapittel:

2. kapittel:
3. kapittel:

4. kapittel:


5. kapittel:
6. kapittel:Tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid da grunnlaget for gjenoppreisning ble lagt
Mose og Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid
De forskjellige periodene i gjenoppreisningshistorien og det som avgjorde hvor lange de ble
En sammenligning basert på tidsidentitet av tidsalderen som representerer gjenoppreisning og tidsalderen som representerer førstnevnte tidsalders forlengelse
Forberedelsesperioden for Messias' annet komme
Det annet komme

Hovedpunktene

     Den koreanske originalutgaven ble utgitt i 1966 av The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Seoul, Korea, under tittelen "Wol-li Kang-ron". Den er skrevet av pastor Hyo Won Eu. Først oversatt til engelsk av dr Won Pok Choi som "Divine Principle" og utgitt 1973 av The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 4 West 43rd Street, New York, New York 10036, USA. En forbedret engelsk oversettelse utkom i 1996 som "Exposition of the Divine Principle" (ISBN 0-910621-80-2, Library of Congress Catalog Number 73-86259). Innledningskapitlet er ferdig oversatt til norsk ved Knut Holdhus. Arbeidet med å oversette resten av boka pågår. Deler av 1. kapittel er ferdig oversatt mars 1999. © Den Forente Familie i Norge (Unification Church of Norway).

InnledningLæren til Den Forente FamilieIndex
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net