Index  |  Meny

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP
Virkelighet og ideal

1.  Kjærlighet, en kunst vi vet altfor lite om

Samme hvilke mål vi setter oss i livet, er det kjærlighet vi egentlig trakter etter og ønsker oss. Hverken penger, makt, berømmelse eller kunnskap vil noensinne gjøre oss tilfredse. Vi lengter alle etter å oppleve den glede det er å gi og motta kjærlighet. Ingen jordiske skatter kan erstatte hjertets skatter. Uten kjærlighet blir livet grått og ensformig.

Likevel, selv om kjærlighet fyller våre liv med lys og varme, kan kjærlighetens flammer av og til være høyst destruktive. Når man er forelsket, får man ofte helt urealistiske illusjoner. Når boblen brister, føler man seg sveket og bedradd, noe som igjen fører til håpløshet, alkohol- og stoffmisbruk, ja til og med at man tar sitt eget eller andres liv.

Den kjente psykologen Erich Fromm sa at kjærlighet er verdens vanskeligste, men likevel mest nødvendige kunst å lære. Menneskets fortåelse av denne kunstens regler og prinsipper er uheldigvis tydelig preget av stor forvirring. Underholdningsindustrien og reklameverdenen utnytter den seksuelle tiltrekningskraften for rent kommersielle interesser og maler et naivt og degraderende bilde av kjærligheten, slik at vi til stadighet blir utsatt for, og forført av, falske myter.

Folk stiller større krav til kjærlighetsforhold i det 20 århundre. Likevel har flere og flere menn og kvinner vrangforestillinger om hva slags forhold kjærligheten trenger for å være til stede og utvikle seg. Den seksuelle revolusjonen har gitt oss mer sex, men slett ikke mer kjærlighet. Tvert imot har den ført til spredning av pornografi, seksuelle overgrep, pedofili og motbydelige former for utnytting av mennesker, slik som sex-turisme i fattige land.

På den annen side gir heller ikke en verdikonservativ lengsel etter fortidens stive familietradisjoner særlig mye håp. Slike tradisjoner tok som oftest ikke hensyn til kvinnens frihet. Det vi trenger er en ny forståelse av kjærlighet, som samtidig er i stand til å gi oss helt nye opplevelser på kjærlighetens område.Les derfor videre! Få en dypere innsikt!
Velg blant disse temaene
:
1.
1.1

1.2

1.3
Kjærlighet, en kunst vi vet altfor lite om
Er vi nødt til å velge mellom lidenskap og
trofasthet?

De kulturelle omgivelsers negative innstilling til
familien

Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn
5.
5.1

5.2
Hvordan falsk kjærlighet ødela idealet
Seksuell kjærlighet - konstruktiv eller
destruktiv

Det ødelagte idealet
2.
2.1
2.2

2.3
Kjærlighetens åndelige dimensjon
Religion og ekteskapelig og seksuell kjærlighet
Evigheten uten evig ekteskapelig kjærlighet blir
et helvete

Menneskets åndelige søken vs. menneskets søken etter en livspartner
6.

6.1
Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør
Kristen frelse omfatter ikke ekteskapelig og seksuell kjærlighet
3.

Kjærlighetens destruktive side7.Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet
4.
4.1
4.2

4.3

Løsningen: Guds evige familieideal
En videreutvikling av religion
En sann familie - et åndelig sentrum der Gud
kan være til stede

Barnets behov for sanne foreldre
 

Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste  Er vi nødt til å velge mellom lidenskap og trofasthet?

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net