SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Da bideme blagodarni

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

...Dali nekoga{ ste razmisluvale {to bi sakale da bidete ako ste mo`ele da go planirate va{eto ra|awe? ... i pokraj toa {to se bi izleglo spored va{ite o~ekuvawa, dali toa bi mo`elo da vi pru`i zadovolstvo za podolgo vreme?

...Treba da znaete deka nekoj bil sre}en zatoa {to sekoj del od va{eto telo e takov kakov {to e. Va{ata majka bila prvata koja navistina se raduvala na na~inot na koj vie funkcionirate. A {to e so va{iot tatko? Va{ata majka bila tolku sre}na otkako se osigurala deka se e vo red, taka {to koga go videl nejzinoto olesnuvawe va{iot tatko bil isto tolku sre}en.

 

San Mjang Mun
18-ti Juni 1978
London

Celiot govor

...Ako go odr`uvate va{iot duh ubav, toga{ i va{eto lice i telo }e se podobruvaat, stanuvaj}i se poubavi i poubavi.

...Ako ne vi se dopa|a kako izgledate, posakuvate li da mo`ete da go oblikuvate va{eto spored nekoj model? Se razbira ne. Nema dve liv~iwa od edno cve}e koi se isti i ako vnimatelno gi ispitate site steni i kam~iwa na planinata, }e vidite deka site tie se razli~ni. Toa e edna od ubavinite na prirodata i takov e na~inot na koj {to ste i vie rodeni.

...Faktot deka sme `ivi i se izmoruvame i ni se prispiva e izvor na blagodarnost. V~era ve~er do 4:40 razgovarav so eden od postarite ~lenovi koj {to neodamna pristigna da dade izve{taj. Voop{to ne spiev i koga dojde vreme za slu`ba samo si go izmiv liceto i dojdov ovde. Iako bev napolno izmoren ~uvstvuvav deka e potrebno da zboruvam so vas, semejnite ~lenovi. Ponekoga{ ne e lesno, no i toga{ se ~uvstvuvam blagodarno. Znaete kolku e golemo zadovolstvoto koga }e rabotite mnogu bez odmor i koga kone~no }e najdete {ansa da se odmorite.

 
   

...Ubava devojka mo`e da ima nasmevka {to sekomu se dopa|a, no duri i da ne ste tolku ubavi va{ata nasmevka ima edinstvena privle~nost. Ubavata devojka nikoga{ ne mo`e da se nasmee na na~inot na koj {to vie mo`ete. Vie se nasmevnuvate kako {to nikoj drug ne se nasmevnuva i se smeete kako {to nikoj drug ne se smee.

...Ako ne se sakate sebesi dali mislite deka nekoj drug mo`e da ve saka? Nikoj nema da ve saka ako ne se sakate prvo vie samite. Li~nosta koja se mrazi sebesi sekoj }e ja mrazi. ^ovek e svoj najdobar prijatel i ako toj samiot ne se saka, toga{ od kogo mo`e da o~ekuva da go saka?.

...Na{iot celokupen `ivot se deli na {est kategorii: da se odi nekade i da se dojde, da se ~uvstvuva dobro ili da se ~uvstvuva lo{o, da se zaspie nave~er i da se razbudi nautro. Na{ata zada~a e kako potpolno da gi iskoristime ovie {est kategorii. Koga toa bi bilo dobro, da se odi na nekoe mesto ili da se zamine od nekoe mesto; koga toa bi bilo dobro da se zaspie ili da se razbudi; i ako se ~uvstvuvate dobro otkako ste se ~uvstvuvale lo{o, va{eto vreme }e bide dobro potro{eno.

..Ako ste mnogu zafateni i odite nekade no nekoj ve zapre da ve pra{a za patot, nikoga{ ne mislete deka toa e izma~uva~ko ne{to.Zastanete za moment i objasnete mu kako da otide do svojata cel. Vo toj moment vie postoite samo za toa ne{to; so takvo ~uvstvo trebate da ja izvr{ite taa slu`ba. Edno ne{to e sigurno: so toa nikoga{ nema da zagubite. Mnogu dobivki }e rezultira od takviot vid situacija i takvoto dr`ewe. Nikoga{ nema da zagubite bidej}i toa e prirodata na univerzumot.

...Mo`ete da go proverite ova praktikuvaj}i go za edna nedela, obiduvaj}i se sekoga{ da bidete blagodarni i sre}ni kolku {to mo`ete pove}e. Toga{ na krajot na nedelata molete mu se na Bog za bilo {to. ]e ~uvstvuvate deka va{ata molitva }e dojde poslobodno i }e bide odgovorena vedna{. Toa }e bide kako da gi gledate son~evite zraci. Ako pak se ~uvstvuvate mnogu nesre}ni vnatre, kako da imate oblak nad va{iot um, toga{ na krajot na nedelata koga }e mu se molite na Neboto }e ~uvstvuvte te{ko ~uvstvo i }e znaete deka va{ata molitva ne raboti dobro.

Ako ovie delovi vi se dopadnaa, pro~itajte go celiot govor.

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa