SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

SFSMO - Makedonija

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

SFSMO e glavna organizacija na Obedinuva~koto dvi`ewe - splet na organizacii i proekti osnovani ili inspirirani od pre~. San Mjang Mun so soprugata Hak Xa Han Mun.

Vo tie aktivnosti u~estvuvaat lu|e od site rasi, veri i zanimawa, od studenti do politi~ki i religiozni voda~i, nau~nici, umetnici, novinari i drugi.

Najnovi materijali koi mo`e da vi gi ponudime se:

 

Svetski
mir preku
vistinski semejstva
(sfsMOTO)

Site strani
sega i so
kirili~na
poddr{ka

 
   
[to e brak? Zo{to brakot e va`en? Toa e patot za nao|awe qubov i sozdavawe `ivot. Toa e patot kade {to `ivotite na ma`ot i `enata se obedinuvaat. Toa e mestoto kade {to lozata na ma`ot se kombinira so lozata na `enata. Od brakot proizleguva istorijata, od brakot se pojavuvaat narodi i zapo~nuva idealen svet. Bez brakot nema zna~ewe postoeweto na poedinci, narodi i idealen svet. Ova e formulata. Ma`ot i `enata treba apsolutno da se obedinat...

Pre~esniot San Mjang Mun
Vo potraga po potekloto na Univerzumot

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa