SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Nacrt na Principot

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Principot e osnovnoto u~ewe na pre~. Mun i Obedinuva~koto dvi`ewe. Vrz nego se zasnovani i idealite i materijalite na SFSMO.

Ovaa kniga go pretstavuva Principot na poednostaven na~in, so mnogu ilustracii i dijagrami koi gi olesnuvaat prvite kontakti so nego.

  Otkrovenieto...
be{e dadeno tivko na istok,
no im donese nova sre}a i nova nade`, i im ponudi `ivot...

(od vovedot)

Knigata mo`e da se kupi vo kni`arnicata Tabernakul vo Skopje, nasproti avtobuskata postojka Rekord. Se razbira, mo`ete da ja nara~ate i direktno od nas, preku stranata za kontakt.

Pred da re{ite da ja pro~itate knigata, na ovie stranici }e mo`ete da poglednete nekoi nejzini delovi. Naminete denovive!

 
   
 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa