SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Idei

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Semejstvo

Kako {to na{eto ime ka`uva, za nas najva`ni se semejnite vrednosti. Toa e tema koja stanuva se popopularna, duri i premnogu. Zatoa sozdadovme nov termin: Vistinski semejni vrednosti.

Sedum principi za razvoj na qubovta se voved vo ovie idei. [totuku gi stavivme na sajtov. Povelete!

Princip

Osnovnoto u~ewe na pre~. Mun. Nacrt na Principot e ve}e preveden, a drugite materijali se vo podgotovka.

  Novi
materijali
}e bidat
dodavani
sekojdnevno.
Naminete!

Govori

Ako vo Principot e su{tinata, vo govorite na pre~. Mun e materijata. Ve}e se izdadeni nad 300 knigi so negovite govori. Tuka se nekoi od najzna~ajnite (t.e. onie koi gi prevedovme...)

 
   
 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa