SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Majski cvet

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Za vreme na prvomajskite praznici '97, vo odmarali{teto Majski cvet vo Struga, se odr`a seminar za Obedinuva~kiot princip i Vistinski semejni vrednosti.

  Denovite pominaa prekrasno, ispolneti
so du{even
mir...

Ova drugaruvawe be{e navistina dragoceno iskustvo za site. Vo programata bea vklu~eni predavawa i diskusii za odnosot na naukata i religijata i za problemite na SIDA, narkomanija, razvod i sli~no.

Re{enijata za tie problemi se vo ostvaruvaweto i neguvaweto na vistinskite semejni vrednosti. Znaej}i deka tokmu semejstvoto e osnovna kletka na sekoe op{testvo, tie pretstavuvaat re{enie i za mnogu drugi aktuelni problemi.

 
   

...Ova za mene e posebno ~uvstvo na zadovolstvo koe so zborovi ne bi se opi{alo. Denovite pominaa prekrasno, ispolneti so du{even mir, dru`ewe, {irewe na prijatelstvoto, verba i qubov sprema Boga, tvoite bliski i prodlabo~uvawe na qubovta sprema site lu|e vo svetot... (Kate)

...Celokupnoto odnesuvawe, duh i vedrina na mladite bea za sekoja po~it. Nakratko, sre}na bi bila ako i moite deca i vnuci bi mo`ele da go sledat nivniot pat. Vi blagodaram za ubavoto i plemenito dru`ewe... (Ana)

...Treba da se zalagame za pogolema gri`a sprema decata, vo smisla na pottiknuvawe na nivnite sposobnosti ... i da im se pomogne da ne zemaat alkohol, droga, cigari i drugi raboti koi go spre~uvaat deteto vo negoviot razvoj... (Emil)

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa