I KUTSAMA I ÇEŞİTLİ DÜNYA DİNLERİNE BAĞLI İNSANLARIN KUTSANMASI I
 I EVLİLİK  I İYİ AİLELER İYİ BİREYLER I BAŞKALARI UĞRUNA YAŞAMAK I
I ANA SAYFA I E-POSTA I  DAVET I
 
 
 
 
 
 
Dünyanın her bölgesinde ve her dinin öğretisinde,iyi insanların yaratılmaları, beslenmeleri ve eğitimleri için öncelikli ilk sorumlu birimin, aile kurumu olduğu kabul edilmektedir. Bir ailenin saygınlığı ve aile yaşantısının niteliği, içinde yer aldığı toplumun yararı açısından büyük öneme sahiptir. Bir toplum bünyesindeki aileler, dengesizliklerin uç noktaları ile karşı karşıya kaldıklarında, toplumun geneli de bunun uzantılarını, yerine oturmamışlıklar ve şiddet öğeleri ile yüklü bir biçimde yaşar.

Gerçekte eğer tüm bireyler, ebeveynlerinin gerçek sevgilerinin birer ürünü olarak dünyaya gelseler bu en ideali olurdu. Doğumla birlikte, her insan, ilahi sevgi ve hikmetle yüklü olan, gerçek anlamda sevgiyi bilip, ileten olgun ebeveynler tarafından sevilip, gözetilmek durumundadır. Böylesi bir aile ortamı içerisinde, büyüyen çocuklar, iyi, doğru merkezli karakterler edinerek, ilerde kendilerine en uygun eşe sahip bir biçimde kendi aile birimlerinide başlatabileceklerdir.

Ancak, maalesef, bugün içinde yaşadığımız dünya sözünü ettiğimiz bu idealden çok uzaklardadır. Pek çok aile, bırakın gerçek sevgiyi yansıtmayı, acılarla, şiddet olguları ile bezeli bir görüntü sunmaktadırlar. Kendileri idealden çok uzak olan ebeveynler, iyi niteliklerin yanısıra, sevgi çıkmazlarınıda adeta bir miras gibi çocuklarına da geçirmektedirler.

Çocuklar, dünyaya saf, masum ve ebeveynlerine çokça bağımlı olarak gözlerini açmakta, dolayısı ile ebeveynlerinin iyi ya da kötü tüm davranışlarından büyük ölçüde etkilenmektedirler.
Dünyayı, kötülük ve bencillikten kurtarıp, barış ve sevgiye getirmek uğruna hayatlarını adayan inançlı insanlar, ailenin saflık ve temizliğinden öte daha gizemli bir konuya rastlayamazlar. İşte Kutsamanın amacı budur.

  
KUTSAMA
 

Sun Myung Moon ve eşi Mrs. Moon'un görevlerinin ağırlık noktasını, ilahi sevginin merkez noktası olması gereken evlilik ve aile kurumu oluşturmaktadır. Her ikisi de, gerçek sevginin, Tanrı sevgisinin yerleşebileceği yegane yer olan aile kurumu içinde tam anlamı ile gerçekleşebileceği düşüncesini öğretmeye çalışmaktadırlar. Karı-koca, ebeveynler-çocuklar ve kardeşlerarası ilişkilerin her biri, birbirini tamamlayan, verici, sabırlı sevginin ifadeleri olmalıdır. Mr. ve Mrs. Moon, dünyada yer alan  problemlerin tümünün kökeninin gerçekte, sevginin yanlış merkezde kullanımı sonucu aile idealinin yıkılmasıyla gündeme geldiğini de vurgulamaktalar. Ve söz konusu bu aile idealiancak yeniden tesis edildiğinde dünya barışına giden yolun açılacağını açıkça ifade etmektedirler. Evlilik olayının bu yöndeki kutsallık niteliği kavrandığında da, düğün günü, Kutsama günü olarak adlandırılmaktadır.

Birleştirme hareketine gönül verenler tarafından, Tanrı'nın aile birimi içindeki gerçek sevgisini mükemmelen ifade ettikleri için  Gerçek Ebeveynler olarak tanımlanan Sun Myung Moon ve Hak Ja Han Moon, tüm dünya insanlarına, ilahi lütuf ve desteğin akımını hızlandırmak adına Kutsama'yı ulaştırmaktadırlar.  Kutsama alan çiftlerin kendileri de Gerçek Ebeveynler olup, kendi aile birimlerini Tanrı merkezli olarak tesis edebilecekleri bir zemine sahip olmaktadırlar.

Kutsama, 1960 yılından bu yana, binlerce çifte ulaştırılmış durumdadır. Bu çiftlerin büyük çoğunluğu Kutsama seremonisine, genç nışanlılar olarak katılmakta ve Kutsama aldıktan sonra ancak evlilik yaşamlarını başlatmaktadırlar. Bunun yanısıra,  yıllardır evli olarak yaşamlarını sürdürmekte olan çiftler de, Kutsama seremonisine katılmaktadırlar. Bu çiftler, ailelerini, tamamen Tanrı merkezli yaşamaya bir kez daha ciddiyetle adamaktadırlar.

Bu Kutsama seremonilerinde, değişik ulus, ırk ve dinlerden biraraya gelip aile oluşturan çok sayıda çift yer almaktadır. Bu çiftler, Gerçek Sevgi ve insanlığın birliği adına bu tip aile birimlerinin oluşturulmasında öncülük etmektedirler. Böylece, tüm insanlık ailesine de, değişik kültür, inanç, ırk ve milliyet kökenlerinden gelmiş olmalarına rağmen ne denli büyük bir dayanışma anlayışı olduklarına da başarı ile tanıklık etmektedirler.

Kutsama seremonisi  gayet yalın bir biçimde yerine getirilmektedir. Çiftler, uygun bir yerde toplanıp, bağlılıklarını ifade ederek yüzüklerini taktıktan sonra, sonsuza dek birbirlerini ilahi bir bütünün parçaları olarak görmek için and içen çiftlerin bu sözlerini yerine getirip, kutsanabilmeleri için, dualar edilir. Çiftlerin içtikleri and, onların, tamamen Tanrı'nın iradesine merkezli ve bu iradeye katkıda bulunmaya hazır olduklarını, ayrıca, evliliklerinin gerçek sevgi, sadakat ve sürekliliği ve de dünya barışına katkıda bulunmaya hazır olmalarını esas alır.

Kutsama seremonisinden önce, içsel arınmayı sembolize eden Kutsal Nektar seremonisi yer alır. Kutsama töreni ertesinde, Onarım Seremonisi (Korece Tan Gam seremonisi) diye adlandırılan bir kısa seremoniye daha katılırlar. Bundan amaç, evlilik ilişkisini, geçmişteki tüm Tanrı merkezli olmayan birikimlerden, kinlerden, içerlemelerden arınmış olarak olarak başlatmak ya da yenilemektir (hali hazırda evli olan çiftler için).

Kutsama'dan sonra, çiftler, belli bir zaman süreci boyunca, genelde kırk gün, kendilerini saf, yeni  evlilik yaşantılarına hazırlayacakları dualarla geçirdikleri, ve her türlü cinsel ilişkiden uzak bir süreci aşmak durumundadırlar. Bu süreç sonrasında, karı-koca arasında, Kutsama olgusunu tamamına erdirecek üç gün seremonisi diye adlandırılan bir seremoninin ertesinde de çiftler, normal evlilik yaşamlarına başlarlar.
 

  
ÇEŞİTLİ DÜNYA DİNLERİNE BAĞLI İNSANLARIN KUTSANMASI
 
Kutsama, genelde Unification düşüncesini benimsemiş kitlelerin bir uygulaması olduğu halde, 1992 yılından başlamak üzere evlilik ve aile konularında benzer değerleri paylaşan değişik inanç gruplarından gelen çiftlerede ulaştırılmaya başlandı. Bu çiftlerden, Unificationist olmaları beklenmemektedir. Ancak onların, Kutsama seremonilerine olan gönüllü yaklaşımları, Sun Myung Moon ve Hak Ja Han Moon un çalışmalarını, evlilik ve Aile ye yaklaşımlarını ve öğretilerini takdire dayanmaktadır.

Hangi inanç kökeninden gelirse gelsin Kutsanmış tüm aileler, bu yüce değerlerin gerçekleştirilip, yaygınlaşmasında birbirlerinin çabalarına destek verebilecekleri bir kuruluş olan Dünya Barışı için Aile Federasyonu'na da üye olabilirler.

Kutsama, tüm insanlara ulaştırılmak durumundadır. Kutsama, bireylerin, kendi inanç yaşantılarının derinleşip, güçlenmesinde çok önemli bir katkıda bulunmaktadır. Diğer inanç birimlerindeki önemli dini seremonilerde  olduğu gibi, Kutsama seremonisi de, insanların daha nitelikli ve yüksek ruhsallık boyutlarına ulaşabilmelerinde onları yeterli kılmaktadır. Kutsama almış olmak, kişinin, ruhsal ve dini ideallerine ulaşması yönündeki engellerin ortadan kalkmasına da katkıda bulunmaktadır. Dahası, Kutsama, belli bir inanç sahibi kişilerin diğer inançlardaki insanlarla da daha dostane ilişkiler kurabilecek anlayışa erişmesinde gerekli zeminleri sağlamaktadır.
 

 
  
İYİ AİLELER İYİ BİREYLER

İyi aile birimleri, iyi evlilik kurumları bünyesinde, iyi evlilik kurumları da, iyi erkek ve kadınlar tarafından tesis edilebilir. Bizler, iyiliğin somut ifadeleri olmadığımız müddetçe, evlilik ya da aile kurumlarımıza gerçek anlamda iyilik olgusunu yerleştirebilmemiz de mümkün değildir. İnanç sahibi insanlar olarak, yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ilk şey, önce kendi yaşam sınırımız içerisinde iyilik olgusunu barındırmayı başarmaktır. İyilik olgusunun merkezinde  bencil olmamak, kötülük olgusunda ise kendine merkezli bencillik yatar. Tarih boyunca, kendi kendimizi geliştirmenin ve ahlaki davranışlarımızı geliştirmede bağlı bulunduğumuz inanç sistemlerinin bünyesindeki Tanrı sözleri, gelenekler ve bu konularda gerekli yönlendirmeleri yapan kişilerin önemli rehberlikleri olmuştur. Kişisel çabalarımız ve öğrendiklerimizi uygulama sonucunda, kendimizi, gerek aile birimlerimize, gerek toplumlarımıza katkıda bulunan saygın, dürüst kişiler olarak yetiştirebiliriz. Ancak bu çabalar sırasında, herkes belli zorlukları aşıp, belli içsel çatışmaların üstesinden gelmek durumundadır. Gerçekte herbirimiz, geçmişteki geleneklerimize bağlı yüce ideallere ulaşma isteğiyle, günlük yaşantımızda, istenmeyen, hırs, şehvet ve hatalarımıza kılıflar yaratarak dünyayı bir acılar yumağına dönüştürüyoruz. Ayrıca kendi bünyelerimizde de yer alan daha pek çok yanlış merkezli duygu ve niteliği de yaşıyoruz.

Kutsama yolu ile kurulan evlilik kurumları aracılığı ile, bizler, bireyler olarak, bencil duyguları saf dışı bırakıp, verici bir yaşam sürmeye teşvik edilmekteyiz. Tanrı'nın Kutsama ve desteği ile, geçmişte doğrunun ne olduğunu bilip de kendimizi onun tersini yapmaktan alıkoyamama duygularının güçlü etkilerinin üstesinden gelebiliriz. Kutsama, bizleri, daha yüksek nitelikli iyiye, daha iyi bir eş, daha iyi bir ebeveyn ve daha iyi bir dünya yaratma uğruna sürekli çaba göstermeye çağırmaktadır.
 

  
BAŞKALARI UĞRUNA YAŞAMAK

Tıpkı her bireyin içinde bulunduğu ve kaçımılmaz olan ailesel durumlar, şöhret vb şeyler gibi, her aile içinde bulunduğu ve var olduğu global ve sosyal bir çevreye bağlıdır. Hatta en ideal sayabileceğimiz aile bile, eğer bir savaş bölgesinde yaşıyorsa savaşın sonuçlarından etkilenecektir. Bunun yanısıra ahlak seviyesi çok bozuk olan bir toplumda büyüyen saf ve temiz bir genç kız kaçınılmaz olarak beklenmedik etkilerden ıstırap çekecektir.

İnsanlığın büyük bir çoğunluğu yalnızca kendi ailelerinin refahı için çalışmaktadırlar. Ancak, daha iyi bir dünya ve emniyetli bir gelecek için ciddi bir arayış içinde olan ailelerin, dünya barışı ve toplum için daha geniş bir çevrede sorumluluk almaları gerekmektedir.

Bundan dolayıdır ki, inançlı ve vicdan sahibi insanlar bireycilik ve aile merkezciliği aşıp, başkalarına hizmet sunarak dünyayı daha iyiye, daha güzele, daha emniyetli bir hale, barış dolu ve yaşanabilir bir yer yapma arayışları içine girmişlerdir.

Kutsama, bireyin sevgisini ve hizmetini, bireyin ailesini de aşarak, topluma ve dünyaya yayma fırsatı sunar. Kutsamada yer alan çiftler, uluslararası eşsiz bir birlik kurup, ailenin sevgi öğretisini sosyal ve uluslararası ilişkiler dünyasına sunmaya kararlıdırlar. Bu ortak bağ ırklar, dinler ve kültürlerarası engelleri çözüp aşmadaki başarısını kanıtlamıştır. Binlerce kutsanmış aile, tüm dünyaya, barış ve kardeşlik uğruna yaşadıklarını ilan etmektedir.
 

  
DAVET

Kutsama, her din ve milletten olan çiftlere, evliliklerini ve ailelerini yenileyip Allaha ve dünya barışına adamaları için eşsiz bir fırsattır. Ayrıca Kutsama Allahın, ailenizi bol bol kutsayacağı bir kanal olacak ve inançlarınızda en yüce değerlere erişmenize katkıda bulunacaktır. Kutsal olan dünya barışını kurmak amacıyla toplanmış olan her inançtan, milletten ve ırktan gelen yığınla insanın oluşturduğu bu şanlı ve şerefli deneyime katılmanızı ümit ederiz. Sizleri, insanlığın tek büyük seven ailesini kurmak için, erdemli bir yaşama ve tek gerçek seven Allahın çatısı altına davet ediyoruz.

 
 
2000' Kutsaması İçin Hazırlanalım!
 
  E- mail
Yazışmak istermisiniz?
 
 I Başa dön I Ana Sayfa I E-Posta I Kutsamaya Katılım Formu I
 
 
Copyright © 1998 DÜNYA BARIŞI İÇİN AİLE FEDERASYONU VE BİRLİK. All rights reserved.