SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Претворач во Windows 1251

  TTF Kirilica
 

За побрзо претворање на старите страници во кириличната кодна страна на Windows, создадовме едноставна JavaScript функција.

Во првата „кутија“ за текст ископирајте го ХТМЛ кодот на оној дел од страницата кој содржи текст што сакате да го претворите и кликнете на „Преведи“.

Внимавајте! Функцијата ќе ги смени сите букви (според MAC C Swiss фонтот) во кирилична кодна страна. Нема да смени ништо во таговите ниту специјалните симболи.

 
За комплетна подршка на кирилица во Windows 98, потребно е при самото инсталирање (или преинсталирање) да одберете Македонски регионални подесувања.

По кликнувањето, почекајте
 
   

Ова значи дека сами ќе треба да ги менувате таговите со името на македонскиот фонт (ако не сте користеле каскадни стилови) и да додадете линија во заглавјето за да назначите дека страната користи кирилица. Значи, некаде помеѓу <head> и </head> треба да напишете:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />

За поефикасно работење со големи текстови - ако во „кутијата“ кликнете со десното копче на глушецот, можете со "Select All" да го селектирате целиот текст, и потоа да го бришете или копирате.

Функцијата ќе „преведе“ и обичен текст, но сe што се наоѓа помеѓу < (помало) и > (поголемо) или помеѓу & (and) и ; (точка-зарез) само ќе го ископира без измени.

Бидејќи во кириличната кодна страна ги нема „е“ и „и“ со цртичка, ќе треба рачно да се погрижите за нив. Кај нас излегуваа некои чудни букви што и да се обидовме. Затоа одлучивме да користиме обични „е“ и „и“ додека некој не ни покаже подобар начин.

 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња