SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Контакти

  TTF Kirilica
 

Здружение на граѓани СФСМО

  • Народен фронт 5/2/58, Скопје, Македонија
  • тел/факс: (+389-91) 375-485
  • е-маил: tongil@osi.net.mk

Веб-мајстор: Бркиќ Свемир

  Секој ден
од 9:00
до 17:00
на 375-485
Јавете се!
 
   
 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња