SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Идеи

  TTF Kirilica
 

Семејство

Како што нашето име кажува, за нас најважни се семејните вредности. Тоа е тема која станува се попопуларна, дури и премногу. Затоа создадовме нов термин: Вистински семејни вредности. Седум принципи за развој на љубовта се вовед во овие идеи.

Образование

Подобра иднина може да се изгради единствено во сегашноста, преку вистинско образование. Како ние го замислуваме тоа најубаво се гледа преку нашата програма Мојот свет и јас.

  Нови
материјали
ќе бидат
додавани
секојдневно.
Наминете!

Принцип

Основното учење на преч. Мун. Нацрт на Принципот е веќе преведен, а другите материјали се во подготовка.

Говори

Ако во Принципот е суштината, во говорите на преч. Мун е материјата. Веќе се издадени над 300 книги со неговите говори. Тука се некои од најзначајните (т.е. оние кои ги преведовме...)

 
   
 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња