SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Нацрт на Принципот

  TTF Kirilica
 

Принципот е основното учење на преч. Мун и Обединувачкото движење. Врз него се засновани и идеалите и материјалите на СФСМО.

Оваа книга го претставува Принципот на поедноставен начин, со многу илустрации и дијаграми кои ги олеснуваат првите контакти со него.

  Откровението...
беше дадено тивко на исток,
но им донесе нова среќа и нова надеж, и им понуди живот...

(од воведот)

Книгата може да се купи во книжарницата Табернакул во Скопје, наспроти автобуската постојка Рекорд. Се разбира, можете да ја нарачате и директно од нас, преку страната за контакт.

Пред да решите да ја прочитате книгата, на овие страници ќе можете да погледнете некои нејзини делови. Наминете деновиве!

 
   
 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња