SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Активности во Македонија

  TTF Kirilica
 

Оваа страница ќе зборува за активностите на СФСМО и сродните организации, како што е Женска федерација за мир во светот.

Најинтересни активности во оваа година беа:

  Идеален свет
на новиот милениум
ќе се создаде
со космичко
ширење
на вистинска
љубов
(Мото за 2000)

За време на првомајските празници (1997...) се одржа семинар на кој беа претставени Обединувачкото движење и Обединувачкиот принцип. Прочитајте неколку впечатоци од учесниците.

Претседателот на Европската Семејна федерација за светски мир, Г-дин Кванг Ки Са, ја посети Македонија како дел од својата Европска турнеја. При тоа одржа говор на тема „Благослов и движење за вистинско семејство“ на 21 март '97 во Хотел Континентал. Присутни беа и претставници од Здружението на жените на Македонија, Хелсиншкиот комитет за човекови права, Здружението на самохрани мајки, Животна искра, еколошко друштво Опстанок и други.

На 23 февруари '97, во Гранд хотел се одржа Прва македонска церемонија на Благослов од Интернационалниот благослов на 3,600,000 двојки. Учествуваа осум брачни двојки. Втората церемонија се одржа на 15 март, а третата на 23 март, и двете во хотел Јадран.

На 11 декември '96, во Салон 19.19 се одржа Свечен основачки собир на Семејната федерација за светски мир, под покровителство на ЖФСМ. Присуствуваа над 200 гости, вклучувајќи го и поглаварот на Македонска православна црква, Неговото Блаженство (сега покојниот) г-дин г-дин Михаил, како и проф. д-р Билјана Перчинкова и други угледни личности.

Воведниот збор го даде г-ѓа Славка Манева, позната писателка за деца. Во културниот дел од програмата настапи хорот Св.Кирил и Методиј, со гостите - Светлана Донковска и Виолета Томовска. По видео проекцијата за животот и работата на основачите, беа прочитани и два нивни говори:

 
   
 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња