SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Мајски цвет

  TTF Kirilica
 

За време на првомајските празници '97, во одмаралиштето Мајски цвет во Струга, се одржа семинар за Обединувачкиот принцип и Вистински семејни вредности.

  Деновите поминаа прекрасно, исполнети
со душевен
мир...

Ова другарување беше навистина драгоцено искуство за сите. Во програмата беа вклучени предавања и дискусии за односот на науката и религијата и за проблемите на СИДА, наркоманија, развод и слично.

Решенијата за тие проблеми се во остварувањето и негувањето на вистинските семејни вредности. Знаејќи дека токму семејството е основна клетка на секое општество, тие претставуваат решение и за многу други актуелни проблеми.

 
   

...Ова за мене е посебно чувство на задоволство кое со зборови не би се опишало. Деновите поминаа прекрасно, исполнети со душевен мир, дружење, ширење на пријателството, верба и љубов спрема Бога, твоите блиски и продлабочување на љубовта спрема сите луѓе во светот... (Кате)

...Целокупното однесување, дух и ведрина на младите беа за секоја почит. Накратко, среќна би била ако и моите деца и внуци би можеле да го следат нивниот пат. Ви благодарам за убавото и племенито дружење... (Ана)

...Треба да се залагаме за поголема грижа спрема децата, во смисла на поттикнување на нивните способности ... и да им се помогне да не земаат алкохол, дрога, цигари и други работи кои го спречуваат детето во неговиот развој... (Емил)

 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња