SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

Факти

  TTF Kirilica
 

Почетоци

Активностите на Обединувачкото движење во Македонија започнуваат уште во минатиот век
(:-), преку домашни ентузијасти и странски гости.

Позначајните работи почнуваат со регистрирањето на „Женската федерација за светски мир“ во 1995-та и Обединувачкото движење кон крајот на 1996-та.

Развој

Продолжува...

  Среќна
Нова година,
нов век и нов
милениум!
 
   

Сегашност

Пререгистрирањето според новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации го искористивме за да го смениме името на Обединувачкото движење во многу посоодветно:

Семејна федерација за светски мир и обединување

 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња