SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

7 principi za razvoj na qubovta

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Tret princip - Nau~ete vistinska qubov vo semejstvoto

Site nie imame nezapirliv impuls da ~uvstvuvame radost preku davawe i primawe qubov. Vo semejstvoto, na{eto srce mo`e prirodno da se razvie preku ^etirite veli~estveni podra~ja na srceto, t.e. preku ~etiri dimezii na qubov:

  • Detska qubov
  • Bratsko-sestrinska qubov
  • Bra~na qubov
  • Roditelska qubov
 


Detska qubov - Kako bebe ne ste sposobni mnogu za davawe. Sť {to mo`ete e da primate. Ova ne e pogre{no za bebiwata. Va{ata priem~ivost sama po sebe e pasivna qubov kon va{ite roditeli i drugite. Bitno e da primate golema qubov vo ovoj period, za da mo`ete da davate qubov podocna.

Bratsko-sestrinska qubov - Tuka po~nuvame da go u~ime konceptot na spodeluvawe. Duri i vo ovoj "bezbo`en" svet, lu|eto si vozvra}aat. Ako mu napravite nekomu usluga, toga{ nekoj }e vi vozvrati so usluga. Va`en presvrt vo ovoj razvoj na bratsko-sestrinskata qubov e sfa}aweto deka osven primawe treba i da davate.

Bra~na qubov - Glavna komponenta na sre}a vo `ivotot e mo`nosta za spodeluvawe intimna qubov so partnerot. Preku celosno fizi~ko i duhovno soedinuvawe na ma`ot i `enata, ne{to bo`estveno vleguva vo na{ite `ivoti i ostvaruva sila za `ivot vo radost i sre}a. Vistinskiot brak e ve~en i apsoluten.

Roditelska qubov - Najvisokata qubov e onaa {to roditelite ja davaat na svoite deca. Taa e bezuslovna, ozna~ena so slu`ewe i `rtvuvawe za dobroto na drugiot. Preku ovoj vid na qubov ~uvstvuvame vozvi{ena radost. Na{iot duh kopnee po vitalnosta {to doa|a od praktikuvaweto na vistinskata qubov.

 
   

^etvrt princip - Posvetete go va{eto semejstvo na celoto ~ove{tvo

Voved / Prv / Vtor / Tret / ^etvrt / Petti / [esti / Sedmi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa