SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

7 principi za razvoj na qubovta

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

[esti princip - Uskladete se so Neboto za da go prenesete Blagoslovot na zemjata

Ako ne gi po~ituvate fizi~kite zakoni }e se povredite sebesi i drugite. Koga }e se uskladite so prirodata i nejzinite zakoni, ostanuvate zdravi i u`ivate vo kreacijata. Na ist na~in, ako gi ignorirate duhovnite zakoni, go zagrozuvate va{eto duhovno zdravje.

Bez ogled na toa vo koja religiozna tradicija pripa|ame, treba vo nea da najdeme najvisoki ideali i da se trudime da gi ostvarime vo sekojdnevniot `ivot, a ne samo da po~ituvame formalni rituali i obi~ai.

 


Bog posakuva centralna uloga vo qubov na Negovite deca. Saka da ja napravi veli~estvena. Bog saka da go posveti sekoj brak. Koga edna{ }e bide daden Negoviot Blagoslov, Bog }e bide vsred va{eto semejstvo. ]e go ~uvstvuvate Bo`jeto prisustvo, i va{eto semejstvo }e bide preplaveno so qubov.

Preku Blagoslovot na brak, vie i va{eto semejstvoto }e bidete ve~no zaedno. Koga poedincite }e se uskladat so Neboto, nivnite brakovi }e bidat uskladeni so Neboto. Takvite brakovi }e bidat bez zlostavuvawe bidej}i obata roditeli se nesebi~ni i polni so qubov.

 
   

Sedmi princip -Apsoluten seks i ~ista qubov za vistinska kultura

Voved / Prv / Vtor / Tret / ^etvrt / Petti / [esti / Sedmi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa