SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

7 principi za razvoj na qubovta

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Sedmi princip - Apsoluten seks i ~ista qubov za vistinska kultura

Denes nÚ u~at da se somnevame vo sÚ, vklu~uvaj}i ja i tradicionalnata mudrost deka seksualnosta e najbezbedna i najubava vo veren brak. No sega, sepak, stanuva o~evidno deka zloupotrebata na qubov nosi seriozni posledici.

Seksualni odnosi so pove}e partneri nosat visok rizik na seksualno prenoslivi bolesti vklu~uvaj}i ja i sidata. No posledicite za duhot se u{te polo{i.

 


Koga gi zloupotrebuvame qubovta i seksot, nÚ progonuvaat ~uvstva na vina, poniska vrednost i kaeweto {to mo`at da traat i cel `ivot. Istotaka, golem broj zlostorstva i samoubistva se po~ineti zaradi nevernosta, qubomorata i razo~aruvaweta.

Kratkite zadovolstva na nevernost ili nezreli tinejxerski aferi nemaat nikakva vrska so qubov. Nevinosta pred brakot i vernosta vo brakot se najubavi tradicii koi mo`eme da gi preneseme na na{ite deca. Vistinska qubov zna~i da se pravat raboti koi im pomagaat na lu|eto za koi se gri`ite.

Sprotivno na toa, prequbata go uni{tuva semejstvoto. Sekoj ~len strada, i seto toa bidej}i ne ste nau~ile da go sovladate momentniot poriv. Setete se i na uni{tenite `ivoti na nekoi ugledni li~nosti ~ii {to prequbi bile otkrieni. Seksualniot promiskuitet uni{tuva duri i nacii: Rimskoto carstvo e samo eden primer. Nedostatok na zdrav razum ili samo-disciplina mo`e da odvede vo tragedija.

Razvivaweto na dobar karakter bara u~ewe i praksa. No nagradata e neizmerna. ]e imate dlaboko ~uvstvo za sebe-po~ituvawe i gordost. Onie okolu vas }e ve cenat i za dobro }e vi vozvra}aat so dobro, mno`ej}i ja va{ata dobrina. Najva`no, }e bidete sposobni da mu donesete radost na Boga. ]e `iveete vo sre}a i ispolnetost.

 
   

Sedum principi na vistinska qubov

Voved / Prv / Vtor / Tret / ^etvrt / Petti / [esti / Sedmi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa