SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

7 principi za razvoj na qubovta

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

^etvrt princip - Posvetete go va{eto semejstvo na celoto ~ove{tvo

Sre}ata {to ja ~uvstvuvate doma zavr{uva na vlezot na va{ata ku}a ako op{testvoto e vo nered. Nevini deca se pogodeni od zalutani kur{umi za vreme na oru`eni presmetki na uli~nite bandi. Kade i da odite, vo opasnost ste da stanete `rtva na zlo~in.

Va{ata radost zavr{uva kade {to po~nuvaat problemite na op{testvoto. Zatoa, va{eto zalagawe za mir i bezbednost na op{etstvoto vi koristi vam i na va{eto semejstvo.

 


Vo semejstvoto ima potreba od sudija, mirotvorec, sovetnik i odlu~uva~. Koga bra}ata i sestrite se karaat, roditelot sudi i ja zavr{uva raspravijata. Ako e napraveno so qubov, toa e delotvorno i go pottiknuva na{iot duhoven razvoj kako roditeli.

Nekoga{ mo`e po gre{ka da presudite nepravilno. Vo toj slu~aj, zar nema da se obidete da nadoknadite za nepravednosta? Ova mu pomaga na deteto kon koe ste pogre{ile da ja nadmine svojata ogor~enost i da praktikuva prostuvawe. Mu pomaga na roditelot da bide postrpliv i mudar.

Vo op{testvoto, morame da te`neeme da odr`ime moralnost, ~ove~nost i pravda so isto roditelsko srce. Celoto ~ove{tvo e edno golemo semejstvo. Kon site lu|e treba da se odnesuvame kako da se na{i bra}a i sestri, roditeli i deca, babi i dedovci. Taka mo`eme da ostvarime svet na sloboda, mir, edinstvo i sre}a.

 
   

Petti princip -Trudete se da go postavite duhovnoto nad fizi~koto

Voved / Prv / Vtor / Tret / ^etvrt / Petti / [esti / Sedmi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa