SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

7 principi za razvoj na qubovta

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

Petti princip - Trudete se da go postavite duhovnoto nad fizi~koto

Kako {to rastete, se pra{uvate za ve~nosta i za potekloto na univerzumot. Svesnosta za nevidliviot Sozdatel, i sposobnosta za rabota vo harmonija so Nego e dlaboko iskustvo.

Zo{to lu|e kako Mojsej ili Buda go napu{tile svojot luksuzen `ivot vo carskite palati za da stanat isposnici? Tie otkrile deka zadovolstvata na teloto se bledi vo sporedba so bla`enstvoto {to go do`ivuva umot preku edinstvo so Bog.

 


Klu~ot za dobar karakter e sposobnosta da se kontrolirame sebesi. Kolku i da se trudite, ne mo`ete da gi potisnete va{ite fizi~ki `elbi. Naprotiv, fizi~kite `elbi se dadeni od Boga i treba da bidat zadovoleni na principielen na~in. Celosna sre}a doa|a samo preku ispolnuvawe i na fizi~kite i na duhovnite `elbi.

Problemot se pojavuva koga dozvoluvate va{ite fizi~ki `elbi da ve kontroliraat. Ova ja otvora vratata za lo{i naviki i poroci. Alkoholizmot, kockaweto i drogiraweto se samo nekoi od simptomite na li~nosta ~ie telo ne e pod kontrola.

 
   

[esti princip -Uskladete se so Neboto za da go prenesete Blagoslovot na zemjata

Voved / Prv / Vtor / Tret / ^etvrt / Petti / [esti / Sedmi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa