SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Семејна федерација за светски мир и обединување

7 принципи за развој на љубовта

  TTF Kirilica
 

Шести принцип - Ускладете се со Небото за да го пренесете Благословот на земјата

Ако не ги почитувате физичките закони ќе се повредите себеси и другите. Кога ќе се ускладите со природата и нејзините закони, останувате здрави и уживате во креацијата. На ист начин, ако ги игнорирате духовните закони, го загрозувате вашето духовно здравје.

Без оглед на тоа во која религиозна традиција припаѓаме, треба во неа да најдеме највисоки идеали и да се трудиме да ги оствариме во секојдневниот живот, а не само да почитуваме формални ритуали и обичаи.

 


Бог посакува централна улога во љубов на Неговите деца. Сака да ја направи величествена. Бог сака да го посвети секој брак. Кога еднаш ќе биде даден Неговиот Благослов, Бог ќе биде всред вашето семејство. Ќе го чувствувате Божјето присуство, и вашето семејство ќе биде преплавено со љубов.

Преку Благословот на брак, вие и вашето семејството ќе бидете вечно заедно. Кога поединците ќе се ускладат со Небото, нивните бракови ќе бидат ускладени со Небото. Таквите бракови ќе бидат без злоставување бидејќи обата родители се несебични и полни со љубов.

 
   

Седми принцип -Апсолутен секс и чиста љубов за вистинска култура

Вовед / Прв / Втор / Трет / Четврт / Петти / Шести / Седми

 
Влез / Факти / Идеи / Вести / Свет / Контакт
www.unification.net/macedonian
(c) СФСМО Македонија
 
Вовед,
најнови
вести и
линкови
Почетоци
Развој
Денес
Семејство
Принцип
Говори
Акции
Лекции
Прослави
За
светското
движење
Адреси
Телефони
Имиња