Önsöz
Giriş
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
Giriş2
Bölüm 9
Bölüm 10
Bölüm 11
Bölüm 12
Bölüm 13
Bölüm 14
Bölüm 15
Bölüm 16
Bölüm 17
Bölüm 18
Bölüm 19
Bölüm 20
Bölüm 21
 İçindekiler
 E-Posta
 Ana Sayfa 
 Seyir
 
 
ÖNSÖZ
Chung Hwan Kwak
Seoul, Korea
1 May 1993
 
 
 

   21. yüzyıla hazırlanırken, dünyamız, din ve etnik gruplar arası çatışmalar, uyuşturucu bağımlılıkları, adi suç ve terör olayları, ahlaki değerlerin çöküşü, Aids vb. gibi yaşantı ve geleceğimizi tehdit eden bir dolu sosyal rahatsızlığın yükünü, bilim ve teknik, tarihin hiç bir döneminde olmadığınca gelişip, kadın ve erkeğe yaşam ve geleceklerini en iyi biçimde yönlendirme imkanları sağlamış olmasına rağmen, taşımaktadır. Bu noktada, insanoğlu bilgide, deneyimde her geçen gün hızla ilerliyor olmasına rağmen, nasıl olur da yaşama yönelik temel sorunlarına çözüm getirmede bu denli yetersiz kalabilir gibi bir soru gelmektedir akla.

   Bu insani çelişkiye, ancak din olgusunun bir çözüm getirebileceği iddiası söz konusu olmakla birlikte, günümüzün bilimle özdeşleşmiş dünyasında pek çok insan, geçmişten bu yana din kurumları bünyesinde yer alan çifte standart örneklerini ve din adına yapılmış hataları ölçü alarak, dinlerin inandırıcılıklarını ciddi biçimde sorgulamakta ve insanlığı yüzyüze kaldığı kötülüklerden arındırabilecekleri düşüncesini, en başta insanın kendi içindeki çelişki ve acılarına somut çözümler getirmemiş olmasından ötürü, samimiyetten uzak bulmaktadır.

   Ne var ki, dinlerin uygulamadaki onca yetersizliklerine karşın, yine de insanların var olan sorunlarının üstesinden, "Yaratıcı"larının tabiatını ve de O'nun evreni yaratmasının ardındaki amacı anlamadan  gelebilmeleri de mümkün değildir. Sebep-sonuç bağlamında düşünüldüğünde, bir sonuç pozisyonunda olan dünyamız gerçekleri, sebep dünyası anlaşılmadan açıklığa kavuşturulamaz. Bazı çevreler bir kriz ve çelişki yumağına dönüşen 20. yüzyıl dünyasında, sığınılacak bir Tanrı olup olmadığını bile sorgular duruma gelmişlerdir. Onlara göre eğer Tanrı diye bir olgu var ise,  günümüz dünyası için ne yapmakta ve insanlığın karşı karşıya kaldığı bunca  soruna nasıl yaklaşmakta ve ne gibi çözümler getirmekte?  Unification Prensipleri, işte bu ve benzeri, yaşama yönelik temel soruları baz alarak, Tanrı ve Onun insanlık için olan beklentileri konusunda günümüzde ulaşılan anlayış seviyesine paralel açıklamaları bize sunmaktadır.

   Prensip, yaşamın temel sorunlarına ilk gençlik yıllarından bu yana nasıl kalıcı çözümler getirilebileceği konusunda büyük bir arayışı olan ve kendini tamamen Tanrı'nın ve insanlığın hizmetine adamış olan Koreli din adamı Sun Myung Moon'un ana öğretisine verilen addır.  Mr.Moon, uzun yıllar geniş çevrelerce dışlanıp, eleştirilmesine rağmen Tanrı'nın takdirinin yeni bir ifadesine gereksinme duyulduğu olan inancı ile, eski, yeni var olan sorunlara köklü, kalıcı çözümlerin nasıl getirilebileceği yönündeki sorulara bıkıp, usanmadan açıklamalar getirme yönündeki sorumluluğunu, bugüne dek en ufak bir taviz vermeksizin, büyük bir kararlılıkla sürdürdü.

Prensip'i ana hatlarıyla inceleyen bu kitap, modern dünyamızda var olan,  1- inançlararası anlayış ve uyuma her zamankinden fazla ihtiyaç duyulması 2- çağımız insanının, Tanrı'yı  ve yaradılışını  bilimsel olarak da anlama isteği gibi gerekler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Elinizdeki kitap, direkt olarak kutsal kitaplardan bir alıntı yapmamakla birlikte  var olan kutsal yazıları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak açıklamalarla Tanrı ve insanlığı algılayabileceğiniz bir anlayış temelini size sunmaktadır.

   Bugün dünyanın dört bir yanında değişik inanç gruplarına sahip, Prensip ışığı altında yaşamlarını sürdüren yüzbinlerce insanın yaşamlarına bakıldığında Prensip'in uygulamadaki başarısı, değeri daha da iyi anlaşılacaktır. İncelendiğinde görülecektir ki, insanlığın yararı için  çalışmalarını sürdüren, inançlar, kültürler arası aktivite ve sosyal yaraların sarılmasına yönelik bilimsel çalışmalardan tutun da eğitsel ağırlıklı yayınlara varıncaya dek  bir dolu proje, Prensip'i temel alarak işlevlerini başarıyla sürdürmektedirler. .

 Şimdi, dilerseniz gelin, samimi, önyargısız bir yaklaşımla ve okuduklarınızın doğru olup olamayacağını içtenlik dolu dualarla bizzat Tanrı'ya sorarak, Prensip'i inanç yaşamlarının temeline oturtmuş dünyanın dört bir köşesindeki binlerce insanın nasıl böylesine sağlıklı ve mutlu aile birimleri kurup, tek bir dünya ailesi olarak birarada uyum içinde yaşamayı başarıyor olduklarını, hep birlikte görelim. Ben kendim, çok uzun bir süredir Prensip'le içiçe yaşamımı sürdürmekteyim ve size şu kadarını söyleyebilirim ki, Prensip'i incelemek, hiç kuşku yok ki, benim olduğu gibi, sizler için de yaşamınızın en büyük kazancı olacaktır.
 
I Başa dön I Ana Sayfa I E-Posta I
 
Copyright © 1998 DÜNYA BARIŞI İÇİN AİLE FEDERASYONU VE BİRLİK. All rights reserved.